Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko bilancoval

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko bilancoval

Publikováno: St, 10.05.2017

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. v úterý  9. května 2017 uspořádal VI. ročník Fóra cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2017 – IMAGE *IMPULSY*INSPIRACE, na kterém se zhodnotily aktivity nejen uplynulého roku, ale také účastníkům přinesla novinky a tipy pro lepší marketing.

Na setkání, které se konalo ve zrekonstruovaném Kulturním domě v Příboře, se sešlo na 100 zástupců nejen z měst a obcí v Beskydech, ale také subjektů poskytující služby v cestovním ruchu. První část s podnázvem Inspirace a impulsy pro podporu rozvoje CR v TO Beskydy-Valašsko zahájila ředitelka destinační společnosti Monika Konvičná, která zhodnotila aktivity destinační společnosti roku 2016. „V roce 2016 jsme zaznamenali nárůst návštěvníků Beskyd, kdy se návštěvnost zvýšila o 2,5% na 240 tisíc návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních. Jsme rádi, že jsme i našimi aktivitami mohli přispět k tomuto číslu. Vytvořili jsme spoustu produktů jako např. Ondrášův poklad, Beskydy na kole, Kalendárium TOP akcí v Beskydech, TOP 10 +1 v Beskydech, které určitě přilákaly další návštěvníky k nám do Beskyd,“ vyjmenovává ředitelka destinační společnosti Monika Konvičná. „Že naši práci děláme dobře, svědčí i dvě ocenění, které jsme obdrželi v minulém týdnu a váží se k produktům Beskydy hezky pěšky a k Beskydy Card,“ uzavírá Konvičná.

Následně nové vize a priority nového vedení představil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.  Čísla výkonosti cestovního ruchu v Beskydech a Moravskoslezském kraji představili Miroslav Konvičný, člen správní rady destinační společnosti, a David Karčmář z Krajské destinační společnosti. Možnosti zapojení do Českého systému kvality služeb a jeho přínosy přijela prezentovat Adéla Pilařová z České centrály cestovního ruchu Czechtourism.

Druhý blok s názvem Efektivní praxe a inspirace pro posilování konkurenceschopnosti a marketingu v cestovním ruchu nabídl praktické rady, jak zavést nové trendy do stávajícího marketingu společností. Hynek Hampl nalákal subjekty k založení a zdokonalení svých instagramových účtů a Veronika Hradilíková představila účinný moderní marketingový nástroj – blog. Vize a blízká budoucnost resortu Pustevny byl název další prezentace, kterou přednesl jednatel MPM Quality Petr Hanko. O tom, jak by měla vypadat moderní expozice 21. století, povyprávěl obchodní manažer AV Media Viktor Plass.

Závěr konference patřil jako tradičně vyhlášení anket. Tu nejprestižnější cenu – Cenu cestovního ruchu v kategorii Nejlepší turistický produkt – si odneslo Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p.o.  za produkt Po stopách zbojníka Ondráše. Druhou vyhlašovanou cenou byla kategorie Nejlepší turistický počin v Beskydech, kterou získalo město Štramberk za rekonstrukci Jaroňkovy útulny. Třetí anketou, ve které hlasovala široká veřejnost, byla anketa Nejlahodnější pivo turistické oblasti Beskydy-Valašsko, kterou si odnesl Beskydský pivovárek z Ostravice. 

Konference ukázala, že rozvoj cestovního ruchu není možný bez úzké spolupráce soukromého sektoru a obcí a také bez efektivní propagace pomocí moderních nástrojů. Pro účastníky konference byla na závěr připravena prohlídka barokní budovy Piaristického kláštera a jeho zahrad, jedné z nejvýznamnějších atraktivit města Příbor.

Prezentace vystupujících:

Zpráva o naplňování Akčního plánu 2016
Monika Konvičná, ředitelka destinační společnosti

Vize a priority nového vedení MSK v oblasti podpory CR v MSK
Jan Krkoška, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

NPPCRR - příležitost pro všechny aktéry v cestovním ruchu
Adéla Pilařová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Trendy v CR 
Vladimír Vavrečka, akademický pracovník, Katedra marketingu a hodnototvorných procesů, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Výsledky KDS
David Karčmář, ředitel, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Analýza výsledků a měřítek výkonnosti TO Beskydy-Valašsko a Destinačního managementu TO Beskydy-Valašsko, o.p.s. za r. 2016
Miroslav Konvičný, člen správní rady, Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.

Ceny CR Beskydy-Valašsko 2015
Marián Žárský, zástupce oceněné NS Beskydské nebe

Synergické efekty sociálních sítí 
Petr Moc, projektový manažer, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Instagram  - nechte mluvit vaše fotky
Hynek Hampl, Instagramer

Blog - účinný nástroj marketingu
Veronika Hradilíková, Travel Blogger

TOP Resort Trojanovice / Pustevny - vize i blízká budoucnost
Petr Hanko, jednatel MPM Quality, v.o.s.

Jak by měla vypadat moderní expozice 21. století? 
Viktor Plass, obchodní manažer, AV MEDIA, a.s.

Aktivity DM TO B-V 2017 a 2018
Miroslav Konvičný, člen správní rady, Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.