Toulky Štramberkem

Toulky Štramberkem

TYP: pěší výlet

nenáročný

 6 km

 280 m

 280 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Parkoviště u Kamenárky (0 km) – (A) pokračujeme po silnici nahoru po NS – (B) památná Lípa – (C) Sluneční stezka – (D) rozhledna Bílá hora – (E) odbočka vlevo NS Lašská - Štramberk směr Trúba – (F) skála Rudý – (G) hrad Štramberk – (H) sejdeme po schodech na náměstí – (I) odbočka vpravo po NS – (J) Jurův kámen, Jurova jeskyně – (K) jeskyně Šipka – (L) vyhlídka Zvonička – (M) pokračujeme po NS – (N) odbočka vpravo – (O) odbočka vlevo po NS – (P) odbočka vlevo – CÍLOVÝ BOD: Parkoviště u Kamenárky (6 km)

Jedná se o štramberskou větev Lašské naučné stezky (LNS), v opačném směru – značeno. Výchozím místem je parkoviště u Kamenárky. Jděte směrem nahoru, kolem Horní Kamenárky a po tzv. Sluneční stezce až k rozhledně na Bílé hoře (tento úsek je společný s kopřivnickou větví LNS). Od turistického rozcestníku pokračujte doleva po značce LNS až do areálu štramberského hradu s věží Trúba. Zde je možné se občerstvit, stejně tak na náměstí, kam sejdete po schodech vedoucích z areálu hradu. Z náměstí pak pokračujte dolů a první odbočkou vpravo po ulici Horní Bašta až ke zdravotnímu středisku a od něj po Dolní ulici a přes Plaňavu až na vrch Kotouč. Trasa vede kolem jeskyně Šipka a bránou Národního sadu se po ulicích Zauličí a Hraničky dostanete zpět do výchozího bodu.

TOP zajímavosti na trase:

Trúba – 40metrová věž štramberského hradu ze 13. století

Rozhledna na Bílé hoře

Jeskyně Šipka – archeologické naleziště.

 

nenáročný

 6 km

 280 m

 280 m

značka naučné stezky

pěšina, lesní pěšina, lesní cesta, zpevněná cesta, asfaltová cesta

Časová náročnost: cca 2 hodiny