Kopřivnice - Štramberk - Příbor

Kopřivnice - Štramberk - Příbor

TYP: cyklistický výlet, cyklotrasa

středně náročný

 28,3 km

 464 m

 464 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Informační centrum Kopřivnice (0 km) – (A) Technické muzeum Tatra – (B) občerstvení Saily Burger – (C) občerstvení Sauna Štramberk – (D) občerstvení Valašská jizba – (E) Pizzerie Piccolo – (F) Jeskyně Šipka – (G) Bubla City Ranch – (H) Víno Restaurant Terra Libera – (I) Kavárna U Dvou piaristů – (J) Letní zahrádka Za vodou – (K) koupaliště Ricco – (L) Bufet na Větřkovické přehradě – (M) Restaurace pod Šostýnem – (N) Bowling a restaurant Kopřivnice – (O) Restaurace Venezia – CÍLOVÝ BOD: Informační centrum Kopřivnice (28,3 km)

Trasa začíná u IC Kopřivnice v jehož blízkosti se nachází Technické muzeum Tatra. Vydáme se po cyklotrase 502B, která zpočátku vede podél říčky Kopřivničky. Cca po 450 metrech kříží silnici a pokračuje dále rovně městskou zástavbou, cca po 1 km míjíme dětské hřiště a po dalších 300 metrech na křižovatce odbočíme vpravo. Na další křižovatce odbočíme vlevo na silnici II/480 po které pojedeme 400 metrů a poté odbočíme ostře vpravo. Následuje 500 metrů dlouhé stoupání, poté trasa odbočuje vlevo a po 350 metrech dojíždíme k vstupní bráně Národního sadu, který je součástí chráněného území NPP Šipka. Nachází se zde řada zajímavých turistických cílů, např. jeskyně Šipka, Jurova jeskyně, lom Kotouč. Dále pokračujeme do centra Štramberku. Na první křižovatce odbočíme vlevo a poté pokračujeme rovně, kdy po levé straně míjíme historické roubenky. Cca po 600 metrech (od Národního sadu) trasa odbočuje do kopce vpravo směrem k centrálnímu štramberskému náměstí. Po pravé straně se nachází Muzeum Šipka. Při vjezdu na náměstí odbočíme vlevo a náměstí celé objedeme. Nabízí se zde mnoho možností k zastavení: Městské informační muzeum Štramberk, Muzeum Zdeňka Buriana, Muzeum loutek a Panoptikum, kostel sv. Jana Nepomuckého, minizoo Aqua Terra. Z náměstí trasa stupá severovýchodním směrem, po cca 80 metrech je nutné sesednout z kola a vyjít schody na ul. Kopec a poté se dát vlevo. Na následném křížení cest odbočíme opět vlevo, trasa nás dovede do areálu hradu Štramberk, kde se nachází jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů oblasti rozhledna Trúba.  Občerstvit se můžete v chatě dr. Hrstky. Po prohlídce areálu trasa pokračuje zpátečním směrem, na křížení cest odbočíme vlevo a po cca 100 metrech najíždíme na nezpevněný povrch vedoucí lesem. Po  1km klesání odbočíme mírně vpravo na cyklotrasu 502, Greenway K-M-W, pokračujeme rovně, po levé straně míjíme Bubla City Ranch a následnou křižovatku projíždíme rovně. Po dalších 100 metrech najíždíme rovně na cyklotrasu 6039, vedoucí do Příbora. Za 2,3 km najíždíme na most, který vede nad silnicí I/58. Za mostem trasa odbočuje mírně vlevo na ul. Štramberská a vede dále městskou zástavbou, po pravé straně se nachází workoutové hřiště a za dalších 200 metrů odbočuje na křižovatce vpravo. Následný kruhový objezd opustíme druhým výjezdem, směrem k železničnímu přejezdu, za kterým odbočíme na přechod pro chodce, na hlavní silnici odbočíme vlevo a hned mírně vpravo na místní cyklostezku vedoucí podél železniční tratě a řeky Lubiny. Po cca 200 metrech odbočíme na železniční přejezd, za kterým se dáme vpravo a hned mírně vlevo stoupáním směrem do centra města. První ulicí odbočíme vlevo a po místním značení pokračujeme rovně směrem k rodnému domu Siegmunda Freuda. Následně u budovy Turistického informačního centra se dáme ulicí směrem nahoru. Po levé straně míjíme areál piaristického kláštera se zahradami. Na křižovatce odbočíme ostře vpravo na chodník a 50 metrech opět vpravo na náměstí, které objedeme k výjezdu směřujícího k známé kavárně U Dvou piaristů a ke kostelu Narození Panny Marie. Projíždíme historickým centrem města, kde se natáčel film Metráček. Od kostela trasa pokračuje směrem dolů k železničnímu přejezdu, za kterým vede na Lávku přes Lubinu a za ním odbočuje vpravo napojením na cyklotrasu 6001. Po cca 250 metrech na křížení čtyř místních komunikací odbočíme mírně vlevo na ul. Erbenova. Na další křižovatce vedle dětského hřiště odbočíme vlevo, pokračujeme rovně a po cca 180 metrech odbočíme vpravo na ul. Leoše Janáčka, která vede k příborskému koupališti Ricco. Z koupaliště vede trasa stejnou ulicí zpět, ale zhruba v polovině odbočuje vlevo na polní cestu. Na nájezdu na hlavní silnici odbočíme vlevo a pokračujeme po cyklotrase 6001 střídavě po zpevněném a nezpevněném povrchu. Po 1,8 km jízdy odbočíme ostře vlevo na silnici vedoucí do Větřkovic. Na další dvou křižovatkách odbočíme vždy vlevo, poté na rozdvojení vpravo. Cesta vede kolem kostela sv. Václava a kapliček ve Větřkovicích. Po krátkém sjezdu odbočíme vpravo a na blízké křižovatce u hasičské zbrojnice vlevo (opět na cyklotrasu 6001). Po 450 metrech trasa odbočuje vlevo směrem k vodní nádrži Větřkovice, která je využívána k rekreačním účelům. Pokračujeme po hrázi směrem rovně na navazující polní cestu a po 200 metrech odbočíme pěšinou směrem dolů na hlavní cestu, na které odbočíme vlevo. Cesta stoupá ke křižovatce se silnicí II/486, kde odbočuje vpravo anásleduje prudké klesání k obci Mniší. Po průjezdu obce odbočíme za mostem ostře vlevo na místní cyklostezku vedoucí po podél řeky Lubiny. Po 1 km odbočíme mírně vlevo na silnici I/58, ze které po dalších 600 metrech odbočíme ostře vpravo na místní cyklostezku Holý vrch. Cyklostezka vede domovní zástavbou, následně stoupá a stáčí se směrem do leva. Poté odbočuje vpravo a nezpevněnou cestou vede až na Janíkovo sedlo, kde před turistickým přístřeškem pokračuje vpravo na cyklostezku Pískovna, která vede kolem vyhledávaného turistického cíle Raškova vyhlídka. Pokračujeme klesající lesní cestou a na dvou následných rozcestích se dáme vždy vlevo. Po prudkém klesání odbočíme vpravo na zpevněnou cestu směřující do Kopřivnice. Po levé straně se nachází letní koupaliště a discgolfový areál. Pokračujeme rovně po hlavní silnici, u nákupního centra odbočíme vpravo a na další křižovatce vlevo a hned mírně vpravo do parku dr. Edvarda Beneše, kde se nachází expozice Lašského muzea v Šustalově vile a Ringhofferova vila. Po výjezdu z parku pokračujeme na hlavní křižovatce vpravo a po cca 130 metrech následuje odbočka vlevo přes přechod pro chodce na ulici,která nás dovede k cíli trasy – IC Kopřivnice.

 

Zajímavá místa na trase:

Technické muzeum Tatra:

Současnou expozici tvoří typologicky kompaktní sbírka osobních automobilů TATRA, expozice Emila a Dany Zátopkových, a malíře Zdeňka Buriana.

Muzeum nákladních automobilů Tatra

Muzejní sbírku tvoří užitková a nákladní vozidla Tatra. Nejstarším vozidlem je replika prvního nákladního automobilu Tatra z roku 1898, ale uvidíte i aktuálně vyráběné typy.  Mezi exponáty nechybí vojenská obrněná vozidla či autobus. Najdete zde také kolekci historických motocyklů, i vlak Slovenská strela z roku 1936.

Piaristický klášter

Klášter s přilehlou zahradou byl založen roku 1694. Dnes v něm najdete expozici Centra tradičních technologií. Pro návštěvníky je mimo jiné zpřístupněno malé interaktivní „experimentárium“, v němž je možné si mnohé materiály osahat a některé techniky  a tradiční technologie i přímo vyzkoušet. Součástí muzea jsou expozice zaměřené na archaickou a tradiční rukodělnou výrobu. Ve stálé expozici mimo jiné uvidíte košili z kopřivové vlákna, na kterou bylo použito více než dva tisíce stonků kopřiv.

Vodní nádrž Větřkovice

Lze i využít k letnímu osvěžení i vodním sportům. Vodní plocha přehradní nádrže zaujímá plochu 20 hektarů a v nejhlubším místě je hloubka vody 13,5 metrů. Na břehu se upravuje travnatá pláž a je možné tu chytat také ryby. U vodní nádrže najdete v letním období půjčovnu lodiček a vodních šlapadel. V blízkosti přehradní hráze slouží k občerstvení sezónní restaurace a nejmenší mohou využít dětské hřiště.

Hrad Trúba

Zřícenina hradu Strallenberg (Štramberk) s válcovou věží zvanou Trúba, který leží na skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce. Hradní věž Trúba, 40 m vysoká, je přístupná po tříramenném dřevěném schodišti až na vysunutý dřevěný vyhlídkový ochoz, z něhož se návštěvníku naskytne nádherný pohled na městečko Štramberk s náměstím pod hradem, vrcholy Kotouč a Bílá hora, na masív Beskyd

Muzeum Šipka

Muzeum vzniklo na základě známého objevu čelisti neandrtálce v blízké jeskyni Šipka. Muzeum tvoří xpozice archeologie, geologie, mineralogie a paleontologie, které jsou doplněny kresbami pravěkých lovců a zvířat od Zdeňka Buriana.  

Jeskyně Šipka

Je nejkrásnějším krasovým útvarem Štramberského krasu. Jde o volně přístupnou jeskyni v Národním sadu. Ta se spolu se Štramberkem dostala do českého, ale i světového povědomí po objevu spodní čelisti neandrtálského dítěte, tzv. Šipecké čelisti v roce 1880.

Historické roubenky ve Štramberku

Úžasná roubená zástavba města přezdívaného moravským Betlémem, na níž je nejlepší pohled z vyhlídky u jeskyně Šipka, začala vznikat v 16.století.

Ve městě je dnes k vidění na 85 zachovaných roubených domů. Jejich největší koncentrace se nachází přímo v jeho centru v ulicích Horní a Dolní Bašta, dále pak v Záuličí a uličkách Kopce nad náměstím poblíž hradní zříceniny. Můžete si je prohlédnou i formou komentované prohlídky.

středně náročný

 28,3 km

 464 m

 464 m

značka naučné stezky Cyklotrasa (dopravní značka)

Povrch: 80% zpevněná cesta / 20% nezpevněná cesta (šotolinová, lesní)

Vhodné pro rodiny s dětmi / vhodné pro elektrokola.

 

Zde si můžeš trasu prohlédnout v mapy.cz ve svém telefonu pomocí fotoaparátu.

Tak si také trasu můžeš do telefonu uložit a použít ji později pro navigaci!

https://mapy.cz/s/luzupajege

 

Půjčovna a cyklo servis:

Šitavanc sport (Kopřivnice)

Cykloart (Kopřivnice)

Josef Jaluška (Příbor)

 

Vlakové spojení:

Vlak Frýdek-Místek – Frenštát p. R. – Veřovice – Štramberk - Kopřivnice

 

Parkování:

Výlet je možné absolvovat buď z doporučeného místa startu, nebo z některého vhodného místa na trase, kde je možné parkování