Piaristický klášter se zahradami

Piaristický klášter se zahradami

Adresa: Lidická 50

Obec: Příbor

Telefon: +420 605 227 756

Web:

Web:

Piaristické gymnázium bylo založeno 5. února 1694 biskupem Karlem II. z Liechtenštejnu, budova byla postavena v letech 1694–1700. Piaristé v Příboře působili do roku 1870. V letech 1875– 1938 zde byl český učitelský ústav, v současnosti je v budově základní umělecká škola, muzeum a městská knihovna. Za prohlídku stojí zejména bývalý refektář, který je nově otevřen po celkové rekonstrukci a také piaristické zahrady.

Historie piaristické zahrady v Příboře spadá do počátku 18. století. Poté, kdy piaristé v roce 1700 dokončili stavbu kláštera, začali s rozšiřováním areálu výkupem pozemků pro budování zahrady. U piaristických zahrad byla za prvořadou považována jejich estetická funkce. Bývaly pýchou každé piaristické koleje.

Hlavním posláním piaristů bylo jejich působení v oblasti vzdělávání především chudého lidu. Část výuky přenášeli do svých zahrad, aby se žáci naučili spojovat teoretické vědomosti s praktickými schopnostmi.

Nyní  zahrady slouží ke svatebním obřadům, kulturním akcím a také odpočinku. Jsou volně přístupné.

Každou sobotu je možná prohlídka bývalé piaristické koleje s průvodkyní (10-16 hodin).