Sigmund Freud

Sigmund Freud

Obec: Příbor

Rodným jménem Sigismund Šlomo Freud byl lékař–neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nastupujícím nacismem.

Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. Okolo této terapeutické techniky rozvinul rozsáhlý teoretický systém popisující člověka z hlediska psychologického, filozofického i antropologického. Systém má několik větví, z nichž nejvýznamnější je pudová teorie (libido, vývojová stadia libida, narcismus, pud smrti), tzv. první topika (přání, výklad snů, oidipovský komplex, nevědomí, předvědomí, vědomí) a tzv. druhá topika (ego, superego a id). Velkou pozornost věnoval též kultuře a náboženství. Byl 3. nejcitovanějším psychologem 20. století.

Místa spojená se Sigmundem Freudem:

Pamětní síň S. Freuda - Přibližuje život a dílo S. Freuda a historii Společnosti S. Freuda v Příboře. Důraz je kladen má příborské období života S. Freuda včetně fotokopie zápisu o narození S. Freuda v matrice města Příbora a jeho domovské příslušnosti do Příbora – Klokočova do roku 1896. Vystaveny jsou souborné spisy S. Freuda a literatura o něm.

10. září 2021 byla v Rodném domě Sigmunda Freuda otevřená nová expozice s názvem Muzeum myšlení, jejíž autorkou je britská konceptuální sochařka, výtvarnice a pravnučka Sigmunda Freuda, paní Jane McAdam Freud.

 

 

 

Interaktivní mapa: