Leoš Janáček očima dětí

Leoš Janáček očima dětí

TYP: pěší výlet, výlet s malými dětmi

mírně náročný

 7,8 km

 311 m

 311 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Informační centrum Hukvaldy (0 km) – (A) celá trasa vede po NS Leoš Janáček očima dětí, odbočíme vlevo – (B) odbočka vpravo – (C) Vrchy – (D) Zvonička na Vrchách – (E) odbočka vlevo kolem minipivovaru – (F) odbočka vpravo – (G) socha sv. Jana Nepomuckého – (H) odbočka vlevo kolem hospůdky u Koupaliště – (I) Janáčkova lavička – (J) odbočka vpravo – (K) držíme se vpravo – (L) odbočka vpravo – (M) odbočka vpravo – (N) odbočka vlevo – (O) odbočka vlevo zpět do informačního centra – CÍLOVÝ BOD: Informační centrum Hukvaldy (7,8 km)

 

Trasa naučnou stezkou. Výchozím bodem je informační centrum – rodný dům Leoše Janáčka. Odtud trasa procházející jednotlivými místy spojenými s Leošem Janáčkem pokračuje centrem obce kolem hřbitova až ke studánce za obcí. Kousek nad studánkou je malá úpravna vody a za ní odbočte doprava na polní cestu a stoupejte na Vrchy.

Na vrcholu stojí malá zvonička a je zde krásný výhled do okolí. Dále se držte značky a pokračujte z kopce po luční pěšině a asi po 300 m odbočte doprava. Přes malý můstek dorazíte k místnímu pivovaru, k Hostinci na zastávce. Tady můžete ochutnat místní pivo.

Od pivovaru se vydejte po značce k řece Ondřejnici a pokračujte proti proudu řeky po stezce pro pěší a cyklisty až k zastavení v Lipi. Přejděte most nad říčkou a jděte dál proti proudu až k místu zvanému „koupaliště“. Tady se můžete občerstvit ve stylové hospůdce.

Sledujte značku a pokračujte po schodech přes chatoviště. Po prudkém stoupání dorazíte k Janáčkově lavičce. Od ní vede chodník k rozcestí, kde odbočte doprava a po 50 m doleva. Držte se značky, která vás lesními pěšinami dovede až do údolí k řece Ondřejnici. Přejděte most i silnici z Kozlovic a pokračujte kolem Památníku Leoše Janáčka do cíle v centru Hukvald.