Leoš Janáček

Leoš Janáček

Obec: Hukvaldy

Narozen 3. července 1854 v Hukvaldech jako deváté dítě Jiřího a Amálie Janáčkových, kteří měli celkem čtrnáct dětí. Byl pokřtěn jako Leo Eugen.

Vynikající hudební skladatel, který čerpal z folklóru a lidové tvořivosti. Mimo varhan hrál i na cimbál.

K jeho nejznámějším dílům patří opery Šárka, Její pastorkyňa, Osud, Výlety páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu. Mezi dalším Janáček složil Mša glagolskaja, Lašské tance.

Umírá nečekaně, uprostřed práce na korekturách opisu své poslední opery "Z mrtvého domu", 12. srpna 1928 v ostravském sanatoriu, kam jej převezli z Hukvald v horečkách.

Místa spojená s Leošem Janáčkem:

Rodný dům Leoše Janáčka na Hukvaldech - Bývalou dvoutřídní obecnou školu na Hukvaldech, v níž se v rodině hukvaldského učitele a zaníceného vlastence Jiřího Janáčka a jeho ženy Amálie jako desáté dítě ze čtrnácti Leoš Janáček narodil, dnes zdobí bronzová pamětní deska s reliéfem skladatele, odhalená v roce 1926. Stojí na ní napsáno: "Géniu české hudby PhDr. Leoši Janáčkovi zrozenému v tomto domě 3. 7. 1854 vděčná obec".

Památník Leoše Janáčka - Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Janáčkova lavička - Janáčkova lavička je rozcestí a orientační místo na modré turistické značce dva kilometry severovýchodním směrem od centra města Hukvaldy. Modrá značka vede z města Frýdek-Místek oblastí Palkovických hůrek kolem Janáčkovy lavičky do města Hukvaldy. Lavička je umístěna na okraji lesa a za lavičkou je půlkruhová hradba z kamenných kvádrů. Ve středu tohoto půlkruhu je umístěná deska s citátem Leoše Janáčka. Od lavičky je pěkný výhled do okolí.

Naučná stezka Janáčkův chodníček - Naučná stezka Janáčkův chodníček ukazuje návštěvníkovi přírodu, historii a památky okolí Hukvald.

Obora – Nejstarší česká obora má rozlohu asi 440 hektarů a byla založena již v roce 1556. V současné oboře s překrásnými alejemi dubů, kaštanů a lip, která je domovem početného stáda muflonů a daňků, mohou návštěvníci obdivovat také skupinu 7 buků lesních (Fagus sylvatica), které jsou zhruba 150 let staré. Jejich kořeny jsou ve strmém svahu díky erozi obnaženy a dosahují délky až 8 m.

Pomník Lišky Bystroušky - Plastika je umístěna v Hukvaldské oboře na památku prvního uvedení opery Leoše Janáčka „Liška Bystrouška“, postavení pomníčku v roce 1959 iniciovali lesníci a myslivci Ostravského kraje. Pomníček je vděčným objektem pro fotografování, Liška má zlatý ocásek, kterého se má člověk dotknout a přitom si něco přát. Přání by se mu mělo do roka splnit.

Hrad Hukvaldy - Rozsáhlá zřícenina hradu založeného před rokem 1285 Jindřichem z Příbora a Hukvald. Zpustl po požáru v roce 1762. Mohutná věž dnes slouží jako rozhledna.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka - Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy se v roce 2018 sloučil s dalším významným festival Janáčkův máj a návštěvníci ho najdou již pod názvem Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Základní osou sloučeného festivalu budou Ostrava a Hukvaldy, místa úmrtí a narození Leoše Janáčka. Jeho součástí budou i nadále koncerty ve vybraných městech a obcích Moravskoslezského kraje. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka je tak největším hudebním festivalem s janáčkovskou tematikou v Evropě a vytvoří doplňující protějšek brněnskému opernímu festivalu Janáček – Brno.