Zámek Paskov a zámecký park

Zámek Paskov a zámecký park

Adresa: Nádražní 1

Obec: Paskov

PSČ: 739 21

Telefon: +420 702 210 559

Web:

Partner Beskydy Card

Areál zámku Paskov a přilehlého zámeckého parku nabízí návštěvníkům stálé i sezónní výstavy a řadu tradičních společenských akcí včetně možnosti konání svatebních obřadů.

Stálé výstavy jsou věnovány především historii Paskova, včetně galerie 21 plastických erbů držitelů paskovského panství a sálu věnovanému Edmundu Reitterovi, významnému entomologovi konce 19. a počátku 20. století, který v Paskově po velkou část svého života pracoval a tvořil.

Od r. 2019 byl do jedné z výstavních místností umístěn také soubor 27 precizně zpracovaných modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček, který přibližuje téměř všechny důležité stavby tohoto druhu na Valašsku, Lašsku a Těšínsku.

Zámecký park o rozloze 17 ha budovaný v 19. století ve francouzském a později anglickém stylu obsahuje řadu vzácných dřevin. K vidění je v něm také pět soch, které připomínají antickou mytologii. Před hlavní zámeckou budovou se nacházejí bohyně Athéna, Niké, Tyché a Eris a na ostrůvku umělého toku Říčka je v parku doplňuje bájný hrdina Herkules. Před samotným areálem zámku, na ulici Nádražní, jsou nově restaurovány další dvě sochy, tentokrát křesťanských patronů – sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána. Zámecký park je díky výskytu brouka páchníka hnědého chráněným územím. Byl mu udělen statut evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000 a zároveň je prohlášen za přírodní památku.

Zámek pro veřejnost je otevřen od dubna do října, v soboty a neděle, vždy 10-17 hod., mimo tento čas po dohodě s Městským úřadem Paskov.

Zámecký park je přístupný v měsících duben-září 7-21 hod., říjen-březen 7-19 hod.

Zámek v Paskově je vhodnou zastávkou na cyklostezce č. 59 - Ostrava-Beskydy

 

Foto: Miroslav Lysek