Stálé výstavy na zámku Paskov

Stálé výstavy na zámku Paskov

Adresa: Nádražní 1

Obec: Paskov

PSČ: 739 21

Telefon: +420 702 210 559

Web:

Partner Beskydy Card

Muzeum přibližující paskovskou historii bylo vybudováno v přízemí hlavní zámecké budovy. Největší místnost obsahuje k jednotlivým dějinným epochám informační panely, které jsou doplněny trojrozměrnými předměty. Z exponátu zaujme mimo jiné také figurína mušketýra evokující pro Paskov nelehké období třicetileté války. K dispozici pro zájemce o hlubší poznání pozoruhodné a přitom málo známé historie Paskova je v zámeckém informačním centru k dispozici také nově zpracovaná kniha "Dějiny Paskova".

Samostatná místnost je věnována také Edmundu Reitterovi, který byl ve druhé polovině 19. století správcem a později rovněž nájemcem zdejšího panského velkostatku. Jeho jméno je však známo ve středoevropském kontextu především díky badatelské a publikační činnosti v oboru entomologie (nauky o hmyzu, v případě Reittera hlavně o broucích).

Chodby v okolí zámeckého atria zdobí Galerie erbů držitelů Paskova. Jde o 21 plastických erbů z umělého kamene vytvořených rajhradským výtvarníkem Ivo Durcem pod dohledem předního českého heraldika Karla Müllera.  Tento soubor přibližuje všechny významné pány v Paskově od první zmínky o tomto sídle (1267), až do jeho konfiskace československým státem (1945).

Od r. 2019 nabízí zámek Paskov jedinečnou stálou výstavu modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček frýdecko-místeckého modeláře Jana Blizňáka.

Soubor 27 precizně zpracovaných modelů, na kterých pracoval třicet let, přibližuje v přesném měřítku téměř všechny stavby tohoto druhu na území Lašska, Valašska a Těšínska. Expozice je doplněna také informacemi ke každému objektu, který je zde modelem zastoupen. Pro návštěvníky je dále k dispozici film o autorovi a problematice dřevěných staveb uvedeného území.

Zámek v Paskově je vhodnou zastávkou na cyklostezce č. 59 - Ostrava - Beskydy 

 

Foto: Miroslav Lysek

Doporučujeme v okolí