MPR Nový Jičín

MPR Nový Jičín

Město Nový Jičín je často uváděno v literatuře jako čistý příklad středověkého urbanismu druhé poloviny 13. století. Klasická dispozice centra města se čtvercovým náměstím s podloubími a pravoúhlým systémem přilehlých ulic odpovídá období zakládání měst za vlády Přemysla Otakara II.

Základem jeho koncepce se stalo čtyřicet pět nejstarších domů na náměstí a v ulicích, dnes pojmenovaných – 28. října, Dobrovského, Havlíčkova a 5. května. Jedná se o tzv. “šenkovní domy“, jimž bylo již při založení uděleno právo vařit a čepovat pivo, později rovněž víno a pálenku.

Domy představovaly nejvýstavnější architekturu ve městě. Mezi nejznámější z nich patří budova Radnice, Laudonův dům, Dům u Bílého anděla, Stará Pošta. Ve městě se zachovaly zbytky opěvnění - Městská bašta a nejstarší budova ve městě - Žerotínský zámek.

V centru se také nachází honosná secesní budova Hotelu Praha nebo soubor vil Augustýna a Jana Hückela. 

Historické centrum Nového Jičína bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací v roce 1987.

https://www.novyjicin.cz/seznam-kulturnich-pamatek/