Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Adresa: 28. října 12

Obec: Nový Jičín

Telefon: +420 556 701 156

Web:

Partner Beskydy Card

Muzeum Novojičínska se nachází v Žerotínském zámku. Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína do podoby citadely s devíti obrannými věžicemi. Po odchodu Žerotínů roku 1558 se zámek načas stal sídlem radnice a po roce 1624 hospodářským střediskem nové vrchnosti - hejtmana novojičínského jezuitského panství. Zrušením řádu jezuitů přešel zámek pod správu Tereziánské akademie z Vídně.

Po roce 1945 se stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Kromě výstavních sálů jsou zde instalovány stálé expozice: „Ve znaku zavinuté střely“ – expozice historie města Nového Jičína, „Nechte na hlavě“ – expozice klobouků a pokrývek hlavy a „Malíři dvou staletí“ – expozice výtvarného umění 19. a první poloviny 20. století.

Horkou novinkou je virtuální prohlídka k výstavě "Černé roucho", kterou si můžete z pohodlí svého domova prohlédnout zde.