Pracovní skupiny

Kongresová turistika v Beskydech

Publikováno: Po, 07.06.2021

Jak nastartovat kongresovou turistiku v Beskydech? Destinační management se aktivně zapojil ve spolupráci s agenturou CzechTourism do oslovování potenciálních zákazníků, kteří mají zájem pořádat konference a firemní akce.

Workshop k tvorbě nové strategie CR v Moravskoslezském kraji

Publikováno: Pá, 04.06.2021

Příprava nové strategie CR v Moravskoslezském kraji začala analýzou současného stavu.

Workshop k tvorbě nové strategie CR v Moravskoslezském kraji

Publikováno: Čt, 27.05.2021

V roce 2021 bude realizována nová „Strategie cestovního ruchu pro Moravskoslezský kraj“.

 

 

Aktivity destinační společnosti opět podpoří Moravskoslezký kraj

Publikováno: St, 21.04.2021

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. má v akčním plánu na období 2021-2022 aktivity, které podporují projekt „Restart cestovního ruchu v Beskydech. Moravskoslezský kraj naše plánované aktivity podpoří.

 

 

Seminář pro akceptanty Beskydy Card

Publikováno: St, 21.04.2021

Pro partnery produktu Beskydy Card se uskutečnil on-line seminář, s cílem seznámit všechny akceptanty se změnami a inovacemi v produktu.