K Freudovi do Příbora

K Freudovi do Příbora

TYP: cyklistický výlet

VÝCHOZÍ BOD + CÍLOVÝ BOD

Valašský pivovar v Kozlovicích

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Valašský pivovar v Kozlovicích (0 km) – (A) Kozlovice - most – (B) Cyklotrasa č. 6006 – (C) Areál Na Mlýně – (D) Muzeum Leoše Janáčka – (E) Hukvaldy - Oborní brána – (F) Cyklotrasa č. 6006 – (G) Cyklotrasa č. 502 – (H) Větřkovice – (I) Cyklotrasa č. 6001 (Radhošťská) – (J) Haškovec – (K) Příbor, ul. Větřkovská – (L) Cyklotrasa č. 6039 – (M) kostel Narození Panny Marie – (N) náměstí Sigmunda Freuda – (O) ul. Frenštátská – (P) Cyklotrasa č. 6039 – (Q) most přes řeku Lubinu – (R) Cyklotrasa č. 502 – (S) Cyklotrasa č. 6001 (Radhošťská) – (T) Mniší – (U) kaple Vítězného Krista – (V) Měrkovice – CÍLOVÝ BOD: Valašský pivovar v Kozlovicích (22 km)
mírně náročný

 22 km

 345 m

 345 m

žlutá turistická značka Cyklotrasa (dopravní značka)

zpevněná cesta, silnice

Od Valašského pivovárku se vydejte vlevo a po žluté TZ pokračujte až na křižovatku u čerpací stanice. Zde pokračujte rovně stále po žluté TZ a také po souběžné Cyklotrase č. 6006. Ta vás zavede až do obce Hukvaldy.

Cestou minete Areál Na mlýně, kde je malé muzeum mlynářského řemesla a stylová restaurace. Po levé straně budete mít oplocení Hukvaldské obory a podél něho dorazíte na křižovatku, kde se potkává několik turistických tras.

Vydejte se vlevo po Cyklotrase č. 6006 a po cca 200 m dorazíte k Muzeu Leoše Janáčka.  Odtud pokračujte stále po Cyklotrase č. 6006 až k Oborní bráně Hukvaldské obory. Zde můžete odložit svá kola a pěšky se vydat oborou k Hradu Hukvaldy.

Na kolech pak pokračujte od Hukvaldské brány dolů, stále po Cyklotrase č. 6006.  Na křižovatce do osady Horní Sklenov Cyklotrasa č. 6006 zahýbá vpravo, vy však pokračujte rovně po cyklotrase č. 502 kolem vodní nádrže Větřkovice směrem do osady Větřkovice. Ve Větřkovicích dojedete na křižovatku, kde se kříží Cyklotrasa č. 502 a Cyklotrasa č. 6001 (Radhošťská). Dále pokračujte po této trase ostře vpravo a vzápětí vlevo. Trasa prochází centrem osady a zahýbá vpravo směrem do města Příbor a krátce se se spojuje se zelenou TZ.

V osadě Haškovec odbočte vpravo a stále po cyklotrase č. 6001 pokračujte do Příbora. Cyklostezka Vás dovede do Příbora na ulici Větřkovská. U silničního mostu přes řeku Lubinu, nepřejíždějte tento most, ale vydejte se podél řeky po Cyklotrase č. 6039. Asi po 150 m odbočte vlevo na lávku přes řeku Lubinu, překročte železnici a vydejte se vzhůru ulicí Stojanová ke Kostelu Narození panny Marie. Zde si můžete prohlédnout křížovou cestu i kostel.

Ulicí Politických vězňů dojedete na náměstí Sigmunda Freuda. Odtud pak Nádražní ulicí a ulicí Freudova dorazíte k Muzeu Sigmunda Freuda. Po jeho prohlídce pokračujte ulicí Čs. armády vlevo a asi po 100 m odbočte opět vlevo na ulici Frenštátskou. Poté, jak přejedete železniční přejezd, odbočte vlevo na most přes řeku Lubinu, za mostem odbočte vpravo a pokračujte podél řeky po Cyklotrase Radhošťská stále těsně kolem řeky.

Asi po 3,3 km dojedete na křižovatku, kde Cyklotrasa Radhošťská odbočuje vlevo a vpravo vede silnice na most přes řeku Lubinu podél které jste přijeli. Zahněte vpravo na most a bezprostředně za mostem vlevo na značenou Cyklotrasu. Ta vás dovede až k obci Lubina.

Na křižovatce několika cyklotras odbočte vlevo na Cyklotrasu č. 502, pokračujte směrem do Větřkovic. Dojedete k požární zbrojnici. Před ní odbočte vpravo na Cyklotrasu č. 6001, která je značena modře a pokračujte směrem na obec Mniší.

Dorazíte na křižovatku se silnicí č. 486, kde odbočte vpravo a pokračujte cca 700 m. Po právě ruce uvidíte kostel a jakmile jej minete odbočte vlevo stále po značené cyklotrase, které vede souběžně se zelenou TZ. Dále se držte této zelené TZ. Ta Vás dovede po silnici až ke Kapli Vítězného Krista v Měrkovicích.

Odtud pokračujte rovně po stejné komunikaci, směrem do Kozlovic. Po cca 2,2 km dorazíte do Kozlovic na křižovatku u čerpací stanice. Zde odbočte vpravo a po žluté TZ dojedete k Valašskému pivovárku. Zde Vaše cesta končí.

 

Zajímavá místa na trase:

Areál Na mlýně, Kozlovice

Muzeum Leoše Janáčka, Hukvaldy

Obora Hukvaldy

Hrad Hukvaldy

Kostel Narození Panny Marie, Příbor