Obecná škola v Kozlovicích

Obecná škola v Kozlovicích

Obec: Kozlovice

OBJEKT MIMO PROVOZ

Obecná škola je původně název pro lidovou a národní školu nejnižšího stupně (1. – 5. postupný ročník), která se ustavila na základě školských zákonů z let 1869 a 1883. Vybudování expozice Obecné školy v prostorách bývalého kozlovického fojtství bylo inspirováno skutečností, že právě v těchto místech, v původní dřevěné chalupě, byla v roce 1785 otevřena tzv. triviální škola s výukou třech základních vyučovacích předmětů: psaní, počítání a náboženství.

Vstupem do levého traktu budovy se rázem, ocitnete na přelomu 19. a 20. stol. Střed třídy je vyplněn originálními dřevěnými ohýbanými lavicemi z mimoňského závodu D. G. Fischel Söhne. Přírodovědné a zeměpisné obrazy na stěnách, zvláště pak pozoruhodné soubory Amerlingových didaktických obrazů, vydávaných v letech 1850 – 1865, dokreslují autentičnost doby. Nad pořádkem ve třídě bdí krucifix (požehnaný ostravsko-opavským biskupem F. V. Lobkowiczem při slavnostním otevření muzea v roce 2006) a obraz monarchy.

V dobovém duchu je rovněž kabinet obecnoškolského učitele a jeho skromný byt. Kantora zde můžete potkat skutečného – v rámci „názorné výuky vlastivědy“ na objednávku – popř. i v podobě neskutečně živé figuríny, pročítající vlastenecké tisky.