Poutní místa

Bazilika Navštívení panny Marie, Frýdek

Poutní chrám Navštívení Panny Marie pochází z roku 1759. V roce 1999 byl povýšen na baziliku minor papežem Janem Pavelem II. Jedná se o pozdně barokní dvojvěžovou stavbu. Poutní chrám ve Frýdku je jedinou bazilikou v ostravsko-opavské diecézi a od roku 2018 národní kulturní památkou.

Filiální kostel sv. Antonína Paduánského

Dřevěný kostel na vrcholu Prašivé (704 m n. m.),  v sousedství později postavené turistické chaty (r. 1921), je typickým příkladem lidového stavitelství beskydského regionu. Kostel sv. Antonína Paduánského pochází z r. 1640.

Radhošť

Kaple svatého Cyrila a Metoděje

5. července 1896 byl vysvěcen základní kámen radhošťské kaple. Dokončenou kapli vysvětil 11. září 1898 olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. Architekt Skibinský navrhl stavbu kaple ve stylu byzantských staveb, aby tak symbolizoval byzantský původ obou světců.