Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - veřejná sbírka na obnovu Libušína

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - veřejná sbírka na obnovu Libušína

Fotogalerie

Publikováno: St, 02.04.2014

Pestrá struktura forem pomoci veřejné sbírce na obnovu objektu Libušín na Pustevnách

Rožnov pod Radhoštěm – I měsíc poté, co objekt Libušína na Pustevnách zasáhl zničující požár, neutuchá vlna solidarity a podpory v různých podobách s cílem brzké obnovy tohoto architektonického a historického skvostu dle plánů Dušana Sámo Jurkoviče.

„Různé formy pomoci s konečným finančním příspěvkem či podporou veřejné sbírky na obnovu objektu Libušín na Pustevnách se objevují de facto denně. Lidská vynalézavost forem pomoci nás již mnohokrát během tohoto, pro nás velmi těžkého, měsíce překvapila a potěšila“, uvedl Jindřich Ondruš.

Muzeum není schopné zmapovat všechny benefiční akce či akce konané s tím, že výtěžek z nich jde na konto veřejné sbírky, zřízené za účelem obnovy tohoto objektu.

„Namátkou můžeme ovšem zmínit ty, o nichž víme a které se konaly v minulých dnech. Amatérská divadelní společnost Waterloo z Trojanovic nás překvapila svou bezprostředností a z představení „Edith a Marlen“ 7. a 8. března, pár dnů po požáru, věnovali výtěžek na veřejnou sbírku. Dakarské odpoledne ve Valašském Meziříčí v sobotu 8. března – i zde lidé projevili vlnu své solidarity směrem k muzeu a poškozenému objektu na Pustevnách. Jednou z vůbec prvních akcí a krásným zapojením dětí do podpory byl koncert žáků na podporu obnovy Libušína, který uspořádala Základní umělecká škola Rožnov ve spolupráci se Sdružením přátel ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, který se uskutečnil ve městě 17. března. Celkový počet 1254 symbolických fiktivních šindelů – to byla „koupě“ a finanční příspěvek žáků, učitelů a zaměstnanců ZS Tyršova z Frenštátu pod Radhoštěm – akce „Daruj šindel“ byla ukončena 26. března a výtěžek nám předán osobně do pokladničky na sbírku na půdě muzea. Velmi zajímavou akci připravilo centrum CDU sport pod názvem „Lezeme pro Libušín“ – výtěžek ze vstupného do tří lezeckých center v Ostravě, Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovicích v během vybrané březnové soboty byl věnován na tyto účely. Benefiční akce pro tyto účely se nevyhnuly ani hlavnímu městu Praha – Národní technické muzeum uspořádala 26. března vpodvečer ve spolupráci s Traditional Jazz Studiem Pavla Smetáčka akci „Zachraňme Libušín“. Celková výše finančních příspěvků z těchto zmíněných akcí je již výše než 100 tisíc korun. Všem uvedeným organizátorům, i těm, o kterých například nevíme, děkujeme za solidaritu a podporu“, uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Výčet benefičních akcí v regionu bude pokračovat i v následujících týdnech. Na sobotu 3. května se chystá benefiční den na obnovu objektu Libušín na Pustevnách na půdě samotného muzea – akce je připravována ve spolupráci s Českým rozhlasem, mediálním partnerem veřejné sbírky.

Aktuální informace o stavu konta veřejné sbírky i seznam pokladniček pro účely této sbírky najdete zde.