Tradiční krojovaná Anenská pouť ve Valašském muzeu v přírodě

Tradiční krojovaná Anenská pouť ve Valašském muzeu v přírodě

Publikováno: Út, 22.07.2014

Tradiční krojovaná Anenská pouť se uskuteční v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v neděli 27. 7. 2014. Oslava svátku patronky Valašska, sv. Anny, je spojená s krojovaným procesím z rožnovského farního kostela Všech svatých a pouťovými atrakcemi v areálu muzea. Mše svatá v kostele Všech svatých začne v 9:30. V 10:30 – 10:45 se začne shromažďovat a řadit krojované procesí se sochou sv. Anny. Za zpěvu poutních písní následuje průchod městem do Dřevěného městečka muzea, zakončený svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před kostelem sv. Anny.

„Program v areálu muzea je připraven pro návštěvníky po celý den od 9:00 do 19:00. Pro děti jsou připravené pouťové atrakce, historický kolotoč. Během dne vystoupí Soubor valašských písní a tanců JASÉNKA ze Vsetína, Dechová hudba ROŽNOVANKA a loutkové představení předvede DIVADÉLKO MILADY KUBICOVÉ“, uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

V sobotu 26. července od 18:00 se uskuteční mše svatá k poctě sv. Anny v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku.

Podrobnosti naleznete na webových strnkách muzea www.vmp.cz

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě