Správní rada schválila rozpočet společnosti na rok 2020

Správní rada schválila rozpočet společnosti na rok 2020

Publikováno: St, 11.12.2019

Devítičlenná Správní rada Destinační společnosti turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. se setkala 11. 12. 2019, aby zhodnotila stav čerpání rozpočtu roku 2019 a projednala příležitosti a potřeby podpory rozvoje CR v TO Beskydy-Valašsko. Schválila navržený rozpočet DMO na rok 2020.