Realizujeme aktivity projektu, který je podpořen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Realizujeme aktivity projektu, který je podpořen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Publikováno: St, 04.10.2017

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. úspěšně požádal o dotaci z Národního programu cestovního ruchu v regionech. Program vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a je určený na marketingové aktivity v cestovním ruchu. DM zpracoval projektovou žádost s názvem „Image a inovace – od analýzy k realizaci“, která byla doporučena ke schválení.

Z finančních prostředků bude podpořena aktualizace Marketingové strategie TO Beskydy-Valašsko z roku 2011. Za účelem jejího zpracování budou probíhat pracovní setkání. Bude inovován webový portál www.beskydyportal.cz s cílem odstranit jeho slabiny a posílit jeho roli a význam v propagaci a komunikaci s cílovými skupinami.  Tištěné propagační materiály zůstávají stále velmi důležitou součástí komunikačního mixu směrem k návštěvníkům TO, proto největší část dotace je směrována na tištěné průvodce po TO Beskydy-Valašsko jako celku, informační mapy jednotlivých lokalit s tipy na výlety, brožura TOP 10+1. Webový portál posílí 2 nové video spoty. A protože je dlouhodobě zvýšená poptávka po specifických produktech, probíhají pracovní setkání, které ukazují, jak má tvorba produktu probíhat, jaké zásady mají být uplatňovány. Výstupem budou dva celoroční produkty zapojené do Beskydy Card. Celkové náklady na projekt dotuje z 50 % MMR, druhých 50 % nákladů bude hrazeno z prostředků Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko, tak rozhodla Valná hromada Fondu cestovního ruchu na svém posledním zasedání.