Pořadatelé eXtrémních závodů B7 a LH24 drží patronát nad odpočívadlem na Lukšinci

Pořadatelé eXtrémních závodů B7 a LH24 drží patronát nad odpočívadlem na Lukšinci

Publikováno: St, 22.04.2015

Pořadatelé extrémních závodů Adidas-Continental Beskydská sedmička a 24 hodin na Lysé hoře se o víkendu spolu se zástupci obce Ostravice a dobrovolníky zapojili do úklidu Beskyd.
Vyčistili část výstupové trasy na Lysou horu a převzali pod svůj patronát turistické odpočívadlo na Lukšinci.

„Veškeré aktivity spojené s úklidem Beskyd vnímáme jako záslužné a prospěšné a sami se k nim snažíme přispívat. Už jsme položili povalové chodníky přes rašeliniště ve vrcholových pasážích Smrku a postavili jsme přírodní valy kolem stezky na Lysou horu a Kněhyni, které pomáhají zamezit vstup do chráněných lokalit a prostor určených k zalesnění. Nyní jsme si vzali pod svá křídla zastřešené odpočívadlo na Lukšinci, kde se zastaví spousta turistů při výšlapu na Lysou horu. Budeme se snažit, aby v jeho okolí byl co možná největší pořádek. Proto jsme tam také po dohodě s Lesy ČR a CHKO Beskydy instalovali zbrusu nový a speciální sběrač odpadu. Snažili jsme se ho pojmout netradičně, prostě tak, aby připoutal co největší pozornost, aby k němu člověk přistoupil a papírek nebo prázdnou petku do něj vyhodil,“ řekl za iniciátory akce známý závodník a horolezec Libor Uher s tím, že cílem není instalovat po Beskydech kontejnery na odpad, ale pomoci orgánům ochrany přírody s osvětou a přimět lidi k udržování čistoty v Beskydech.

Víkendová akce ukázala, že sběrač odpadu na Lukšinci je opravdu nutný. Dosavadní absence odpadkového koše při víkendovém úklidu odkryla své poklady v plné kráse. Na zhruba půlkilometrové trase se docela překvapivě povalovaly zejména sklenice od alkoholu, ale také plastové láhve a obaly od oplatků a čokolád. Výjimkou, bohužel, nebyly dámské hygienické potřeby a cigaretové nedopalky. To vše jsou přitom věci, které téměř nic neváží a každý je může v batohu přenést až k nejbližšímu kontejneru.

Do projektu Lukšinec se zapojila také obec Ostravice. „Jsme podhorskou obcí a máme zájem na tom, aby zde byla čistá příroda a aby se k nám turisté vraceli. Proto jsme se také o víkendu zapojili do úklidu na Lukšinci a s iniciátory akce se dohodli na tom, že sesbíraný odpad v okolí turistického odpočívadla budou svážet do obecních kontejnerů na parkovišti U Transformátoru, které pravidelně vyvážíme a odpad z nich likvidujeme,“ uvedl místostarosta Ostravice Jiří Pavlán s tím, že informační kampaň o této akci se koná také na místní základní škole, kde děti malují obrázky na téma Udržování čistoty v Beskydech. Nejhezčí budou součástí výzdoby „sběrače“ na Lukšinci.

Zdroj: Jana Matějíková, Press centrum B7 a LH24