Podnikatelé v cestovním ruchu jsou ve složité situaci

Podnikatelé v cestovním ruchu jsou ve složité situaci

Publikováno: Út, 23.08.2022

Cestovní ruch prochází velmi těžkým obdobím, kdy se vyrovnává s dopady Coronavirové krize a očekává negativní dopady zvyšování cen energií a dalších vstupů. Mnoho podnikatelů si klade otázku, zda vůbec pokračovat, jelikož nadcházející zimní sezóna a rentabilita podnikání se bez velkého zvyšování cen neobejde, a protože budou stoupat náklady rodin na základní životní potřeby
a ty budou šetřit na výdajích za dovolenou, hrozí, že hostů bude mnohem méně
a návštěvnost atraktivit bude nízká
a bude velmi těžké zajistit udržitelnost podnikání.

Dne 17.08. 2022 proběhlo setkání zástupců lyžařských areálů v Beskydech a na Valašsku, které se zabývalo nadcházející zimní sezónou 2022/23.

Všichni provozovatelé lyžařských areálů se shodují na tom, že stoupající ceny energií a PHM jsou pro jejich podnikání téměř likvidační, protože tvoří velmi podstatnou část celkových výdajů na provoz areálů. Nejde jen o samotné vleky, ale zejména o zasněžovací systémy, úpravu sjezdovek, osvětlení, vytápění atd. Provozovatelé odhadují, že jejich náklady na provoz mnohde stoupnou až na dvojnásobek.

Pokud by toto zvýšení nákladů celé promítli do cen lyžařských jízdenek, tak to bude pro ně sebevražedné, jelikož takové ceny by byly pro návštěvníky neakceptovatelné. Bez zvýšení cen se ale lyžařské areály určitě neobejdou.

Přidáme-li k tomu zvýšené náklady rodin na cestovné (cena benzínu), ubytování (také zcela jistě poroste vlivem energií), stravování a občerstvení (už dnes se ceny mnohde zvýšily o cca 30 %) a na další služby, hrozí nebezpečí, že v zimní sezóně budou beskydské hotely prázdné a sjezdovky bez lyžařů.  

V průběhu jednání bylo zřejmé, že provozovatelé lyžařských areálů jsou odhodlaní situaci zvládnout. Shodují se na tom, že východiskem je jedině vzájemná spolupráce, důraz na kvalitu poskytovaných služeb, ještě vyšší orientace na efektivitu provozu a v neposlední řadě maximální možná propagace Beskyd a Valašska, vytvoření takové nabídky, která by zimním návštěvníkům poskytovala vyšší přidanou hodnotu, která by jim vyvážila vyšší náklady na zimní pobyty a lyžování.

Zejména dvě poslední oblasti jsou výzvou i pro nás, destinační management TO Beskydy. Našim úkolem je připravit a realizovat efektivní propagační kampaň zaměřenou na zimní pobyty v Beskydech a také nabídku s přidanou hodnotou pro ubytované návštěvníky. I toto jednání ukázalo některé možnosti, jak by takové produkty mohly vypadat.  A protože čas běží velmi rychle, naší snahou je mít společné produkty provozovatelů lyžařských areálů a ubytovatelů připravené co nejdříve, abychom je mohli s předstihem nabídnout turistům. Proto budeme v jednáních intenzivně pokračovat a takový produkt společně tvořit.