Piaristické zahrady v Příboře opět bodovaly

Piaristické zahrady v Příboře opět bodovaly

Publikováno: Út, 10.10.2017

V podzimních měsících tohoto roku se zúčastnila zahrada piaristického kláštera v Příboře prestižní soutěžní přehlídky parků z celé České republiky. Soutěž pořádá každoročně Svaz zakládání a údržby zeleně, který je hlavním školitelem odborné veřejnosti na našem území. Hodnocení parků probíhalo ve dvou liniích a to laické a odborné. Laické či uživatelské hodnocení mohl provést každý z nás na webových stránkách, kde poté byla udělena parku cena sympatie. Druhé hodnocení spočívalo na posudku poroty, ta byla sestavena z odborníků působících na půdě architektonických škol, členů Svazu zakládání a údržby zeleně, Svazu školkařů, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a další. Hodnotitelská komise provedla návštěvu každého paku, kdy výsledkem bylo vyplnění souhrnné hodnotící tabulky, která sledovala řadu důležitých bodů. Hodnocena nebyla pouze výsledná realizace, ale také celkový průběh tvorby parku od části návrhové, přes realizaci až k celkovému uskutečnění prostoru s novou náplní. Důraz byl kladen na zasazení díla zahradní a krajinářské tvorby do celkového kontextu místa s podtržením zajímavých prvků a také na inovativní přístup v určitých fázích řešení.

V letošním roce se soutěže Park roku zúčastnilo 13 prostranství, kdy tři nejlepší byly oceněny umístěním na předních příčkách. Příborská klášterní piaristická zahrada získala 2. místo v soutěži a tím nedostali stříbrnou medaili pouze projektanti a realizační firma, ale také lidé, kteří se o uskutečnění akce zasloužili po stránce administrace, komunikace či prezentace. Obyvatele města tak může těšit fakt, že uprostřed místa kde žijí, vznikl unikátní kousek zahradně architektonického umění, jež netěší pouze je, ale byl shledán i odborníky jako příjemný a kvalitní prostor. 

Zdroj: www.pribor.eu