Obce a města podporují udržitelný cestovní ruch v Beskydech

Obce a města podporují udržitelný cestovní ruch v Beskydech

Publikováno: Pá, 02.12.2022

Dne 2. 12. 2022 svolala Správa Fondu cestovního ruchu TO Beskydy Valnou hromadu (dále jen VHF), která na svém jednání posoudila aktivity destinační společnosti k financování a rozhodla o uvolnění finančních prostředků na jejich financování. 

Ředitelka společnosti Monika Konvičná informovala o aktualitách v systému řízení rozvoje CR v MSK. Členové VHF vyjádřili velkou spokojenost s činnosti destinační společnosti a pro následující období se rozhodli finančně podpořit celou řadu zajímavých projektů. Například průvodce pro rodiny s dětmi, inovaci aplikace Beskydy Card, aktualizaci marketingové strategie, propagační materiály pro návštěvníky z Polska a anglicky mluvící navštěvníky, aj. Podpořili také rozšíření personální kapacity. 

Valná hromada FCR se uskutečnila v nových prostorách Návtěvnického centra Marlenka. Vedením závodu byla zmíněna dlouhodobá vzájemná spolupráce s destinační společnosti, představeny nové investiční záměry a na závěr účastníci VHF nahlédli do výroby mědového dortu. 

Předsedou Fondu byl nově zvolen současný starosta města Kopřivnice Mgr. Adam Hanus, kterému funkci předsedy předal Ing. Miroslav Kopečný, bývalý starosta města Kopřivnice.