Nové tištěné materiály na pultech informačních center

Nové tištěné materiály na pultech informačních center

Publikováno: Čt, 18.01.2018

Z prostředků Národního programu cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly vytištěny propagační materiály, které jsou v tuto chvíli rozdistribuovány na informační centra v turistické oblasti Beskydy-Valašsko a na pokladny vybraných turistických atraktivit. Materiály jsou také určeny k propagaci turistické oblasti na nadcházejících výstavách a veletrzích cestovního ruchu.

Jedná se o tyto tištěné průvodce:

1)    Top 10+1 v Beskydech – propagační materiál zaměřený na vybraných 10+1 klíčových atraktivit v Beskydech. Materiál cílí na návštěvníka Beskyd k poznání a navštívení nejvýznamnějších turistických cílů v naší turistické oblasti.

2)    Vstupte do Beskyd (brožura s mapou) – materiál poskytující informace o TO Beskydy-Valašsko jako celku s důrazem na jedinečnost, specifika, zvláštnosti, originalitu TO Beskydy-Valašsko

Dále byly vytištěny mapy

1)    Vstupte do Beskyd – soubor 6 map s oblastmi TO B-V  
 
2)    TOP 10 + 1 - panoramatická letní mapa TO B-V s nejvýznamnějšími turistickými atraktivitami

3)    Beskydy na kole - cyklo mapa TO B-V