Nové tiskoviny

Nové tiskoviny

Publikováno: Čt, 02.12.2021

Jednou z rolí Destinační společnosti turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. je vydávání tištěných informačních a propagačních materiálů, zaměřených na propagaci celé turistické oblasti a na klíčové atraktivity s podporou produktové nabídky turistické oblasti.

 

Již potřetí se podařilo destinační společnosti získat finanční podporu MMR z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a díky připravenosti Fondu cestovního ruchu TO Beskydy-Valašsko o.p.s. částku dofinancovat, abychom mohli realizovat nové tiskoviny pro návštěvníky Beskyd.

Se záměrem podpořit cykloturistiku pro rodiny s dětmi byla vydána tiskovina Beskydy na kole pro rodiny s dětmi, mapa s 15 nově sestavenými cyklovýlety, primárně pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi. Součástí jsou informace o zajímavých místech na trase každého cyklovýletu, respektive výlety sestavené tak, aby takové atraktivity propojovaly, a přitom trasa vedla po bezpečných a nenáročných místech.

 

Výlety jsou umístěny v sekci www.beskydyportal.cz  s možností přenosu každého výletu do mobilního zařízení. Tato sekce je dál rozšiřována ve spolupráci s turistickými informačními centry naší destinace. Tiskovina vyšla v nákladu 15 tisíc kusů.

 

Druhou tiskovinou jsou Fantastické Beskydy, která navazuje na úspěšné vydání Vstupte do Beskyd. Podstatou vydání bylo vytvořit komplexní, přehledný a strukturovaný propagačně-informační tištěný materiál, který bude lákat návštěvníky do Beskyd. Obsahově klade důraz na celoroční atraktivity, jedinečnost, zvláštnosti, originalitu i specifikace pro vybrané cílové skupiny TO Beskydy. U jednotlivých turistických cílů je uvedena informace o jejich zapojení do klíčových produktů v TO, jako je např. Beskydy Valašsko Card. Tiskovina vyšla v nákladu 20 tisíc kusů.

 

Distribuce bude probíhat v roce 2022 na turistická informační centra měst a obcí zapojených do Fondu cestovního ruchu TO a samozřejmě je určená i potenciálním návštěvníkům Beskyd, které oslovujeme na prezentačních akcích v tuzemsku.

 

Děkujeme za spolupráci na tomto projektu všem turistickým informačním centrům, jejichž pracovníci se podíleli na tipování tras a obsahových korekturách.