Návštěvnost Beskyd v r. 2022 je příjemným překvapením!

Návštěvnost Beskyd v r. 2022 je příjemným překvapením!

Publikováno: St, 31.05.2023

Rok 2022 se ukázal jako nejúspěšnější rok z pohledu návštěvnosti turistů v hromadných ubytovacích zařízeních.

Výsledky potvrdily to, co jsme předpokládali na konferenci v lednu tohoto roku. A to skutečnost, že v Beskydech se ubytuje více lidí, než v předkovidových letech.

Konečná čísla předčila i tato naše optimistická očekávání.

V r. 2022 se ubytovalo v HUZ v Beskydech 317 455 návštěvníků, což je nárůst oproti r. 2019 o více jak 6 %.

A dalším zajímavým zjištěním je fakt, že Beskydy jsou jednou z mála podobných turistických oblastí, kde návštěvnost narostla.

Na tomto pozitivním trendu se podílejí společně podnikatelé, obce a destinační management TO Beskydy, za což všem patří dík a zároveň i obdiv, protože ekonomická situace a další "krizové" faktory cestovními ruchu a jeho podpoře nepřejí.

A tak se ukazuje, že jedině společnou mravenčí a usilovnou prací můžeme i takové bariéry překonat. Důkazem je i návštěvnost v 1. čtvrtletí roku 2023, kdy jsme v Beskydech zaznamenali, navzdory nedobrým zimním podmínkám, nejvyšší návštěvnost v HUZ v historii. V Beskydech se v tomto období v HUZ ubytovalo 55.559 návštěvníků!

Je to příslib do budoucna!