Na podpoře cestovního ruchu v Beskydech se výrazně podílí Beskydy Card

Na podpoře cestovního ruchu v Beskydech se výrazně podílí Beskydy Card

Publikováno: Po, 23.11.2015

Během devíti měsíců od vzniku Beskydy Card je evidováno již více než pět tisíc jejich držitelů. Do projektu, jehož nositelem je Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, je zapojeno přes 40 ubytovacích zařízení a více než 80 poskytovatelů služeb, jejichž počet se stále zvyšuje.

„Návštěvníci Beskyd mohou prostřednictvím této karty využít při své návštěvě mnohem širší nabídku produktů a služeb za zvýhodněných podmínek. Existence projektu Beskydy Card zároveň prohlubuje spolupráci mezi zapojenými subjekty, bez níž by rozvoj cestovního ruchu byl velmi obtížný,” říká Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko, a dodává, že z aktuálně zpracovaného dotazníku zaměřeného na držitele karty vyplývá, že kartu hodnotí pozitivně 87 procent z nich.

„Padesát sedm procent z nich zamýšlí se do Beskyd opakovaně vrátit a kartu znovu využít, 27 procent se ještě rozhoduje. A to je důvod, proč jsme ji v destinaci zavedli. Naším cílem samozřejmě bylo i zvýšení návštěvnosti Beskyd i prohloubení povědomí o této destinaci. A rovněž jsme turisty chtěli motivovat k prodloužení doby pobytu. V rozšiřování nabídky Beskydy Card chceme pokračovat i v následujícím roce," zdůrazňuje Monika Konvičná.

„Destinační management se prezentuje i na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a ve spolupráci s Moravskoslezským krajem také v zahraničí. O Beskydech se tak letos více dozvěděli návštěvníci největších tuzemských veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V listopadu budeme Beskydy ve spolupráci s Moravian Silesian Tourism, s.r.o., prezentovat v obchodní galerii ve Wrocławi,” pokračuje Monika Konvičná s tím, že v příštím roce se DM chystá například na veletrhy Glob Katowice (v rámci expozice Czechtourism), Infotour Hradec Králové nebo Lifesport Brno – ve spolupráci s partnerskou destinací Těšínské Slezsko.

„Podpora rozvoje cestovního ruchu je závislá na finančních zdrojích. Financování je v našem případě vícezdrojové – velkou část prostředků jsme získali z ROP Moravskoslezsko a část z Fondu cestovního ruchu. Ten pro účely podpory cestovního ruchu založila největší města v oblasti Beskyd, především Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice. Přispívají do něj pravidelně určitou částkou a sama města rozhodují, na jaké projekty takto sdružené prostředky může Destinační management použít. Ceníme si také toho, že nemalou měrou se na financování podílejí také podnikatelé, jejichž komunikace s námi a se zástupci měst a obcí je pro rozvoj destinace stěžejní. Právě ze zmíněných subjektů je sestaven poradní sbor cestovního ruchu, s nímž konzultujeme své záměry a zamýšlené projekty. Společným cílem je posilování vnímání Beskyd jako turistické destinace konkurenceschopné nejen na českém trhu,” uzavírá Monika Konvičná.