Jiří Pazour - Klavírní improvizace

Publikováno: St, 23.01.2013

Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a bývají pravidelným repertoárem špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů.

„Klavírní improvizace" u diváků doma i v zahraničí, získávají oblibu díky své dynamice, spontánnosti a rozmanitosti. Koncert bývá obvykle zahájen řadou improvizačních kreací např. variacemi na lidovou píseň či jinou známou melodii v různých hudebních stylech. Posluchači tak mohou na známém tématickém materiálu srovnat hudební řeč baroka, klasicismu, romantismu, impresionismu, některých kompozičních směrů XX.století nebo jazzu či pop-music.

Večer improvizace Jiřího Pazoura je vždy mimořádným uměleckým zážitkem jak pro hudební znalce, tak i pro laické milovníky hudebního umění.

Zdroj: Kamila Přibylová, Kultura FM

pazour 2