Dozorčí rada přezkoumala účetní uzávěrku

Dozorčí rada přezkoumala účetní uzávěrku

Publikováno: Čt, 16.06.2022

Jednání členů dozorčí rady dne 16.6.2022 bylo zahájeno volbou předsedy. Stal se jim pan Petr Korč, primátor statutárního města Frýdek-Místek. 

Monika Konvičná, ředitelka destinační společnosti informovala členy dozorčí rady ve věci auditu hospodaření a výroční zprávy za rok 2021.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti za rok 2021. Členové se usnesli, že Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. vyvíjí činnost v souladu se zákony a Zakládací listinou.