Destinační management turistické oblasti Beskydy opět vyhlašuje cenu cestovního ruchu za rok 2022!

Destinační management turistické oblasti Beskydy opět vyhlašuje cenu cestovního ruchu za rok 2022!

Publikováno: St, 17.08.2022

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. se po vynucené přestávce způsobené koronavirovou infekcí zpátky vrací a navazuje na oceňování nejlepšího turistického produktu, který vyhlašuje už od roku 2014. 

Soutěž je určena institucím, podnikatelským a nekomerčním subjektům působících v cestovním ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Jejím smyslem je zviditelnění výjimečných a vysoce kvalitních počinů, upozornění na atraktivní novinky, motivace podnikatelských subjektů a organizací neziskového sektoru k přípravě atraktivní produktové nabídky, přispění ke zkvalitňování služeb, podpora zdravého konkurenčního prostředí a zvýšení prestiže, to vše v nabídce cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko.

Oceněný nejlepší turistický produkt získá trofej, medializaci prostřednictvím propagace na sociálních sítích, na hlavním banneru na webových stránkách www.beskydyportal.cz a prostřednictvím tiskových zpráv.

O nejlepším turistickém produktu rozhodne porota soutěže stávající se z vybraných zástupců valné hromady Fondu Cestovního ruchu a Správní rady Destinačního managementu. Porota bude hodnotit zejména nápaditost produktu, využití infrastruktury cestovního ruchu, propojení několika služeb či provozovatelů, marketing a přínos pro rozvoj turistické oblasti Beskydy-Valašsko.

Nominovat turistický produkt může jakýkoliv poskytovatel služeb v cestovním ruchu na území turistické oblasti Beskydy-Valašsko prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete ZDE.

Nominace bude přijímat Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. do 15.9.2022. Vyhlášení výsledků proběhne na IX. ročníku Fóra cestovního ruchu, který se bude konat 19.1.2023.