Chceme spokojené turisty. V Hukvaldech plánovali společně turistickou sezonu

Chceme spokojené turisty. V Hukvaldech plánovali společně turistickou sezonu

Publikováno: Út, 03.05.2022

Atraktivitu obce Hukvaldy netvoří pouze Hukvaldská obora a Hrad Hukvaldy, ale také řada  poskytovatelů služeb, které sice k návštěvě dané destinace přímo nemusí motivovat, ale velmi výrazně se na celkové spokojenosti návštěvníků podílejí. 

To si velmi dobře všichni aktéři cestovního ruchu v Hukvaldech uvědomují a proto se zástupci obce, poskytovatelů služeb a destinační společnosti Beskydy-Valašsko opět sešli na pravidelném setkání, aby zhodnotili uplynulou turistickou sezonu, vzájemně se informovali o plánovaných aktivitách v nadcházející turistické sezoně a posílili tak vzájemnou spolupráci. 

Minulá setkání přispěla k vytvoření nového a dnes již atraktivního produktu NOC na hradě Hukvaldy, který se stal díky dobré společné připravenosti a společné marketingové podpoře, hned v prvním roce velmi žádaným. Máme radost, že nedávno vyhlášené termíny na tento rok, jsou již téměř vyprodané. 

Na letošní schůzce se partneři dohodli na způsobu propojení klíčových regionálních produktových linií s produkty turistické oblasti, zejména Ondrášův poklad, Lašské cyklotoulky a Lašský poklad. Novinkou pro letošní sezonu budou komentované prohlídky obory pro školní děti a mnoho dalšího.

Tento příklad spolupráce  Obce Hukvaldy s poskytovateli služeb je ukázkou toho, že se nestačí spokojit s dobrou návštěvnosti a pasivně čekat na návštěvníky, ale že je důležité společně přemýšlet a diskutovat o dalších možnostech, a tak využívat potenciál cestovního ruchu. 

Patří se poděkovat Obci Hukvaldy také za to, že svým příspěvkem do Fondu cestovního ruchu TO Beskydy, podporuje rozvoj cestovního ruchu v celé turistické oblasti Beskydy.  Přejme si, skvělou turistickou sezonu bez omezení a se spoustou  spokojených turistů.