České regiony mají zajímavé turistické destinace

České regiony mají zajímavé turistické destinace

Fotogalerie

Publikováno: Út, 10.07.2018

Je tomu už 13 let od založení nekomerční televizní společnosti Czech-American TV, která vysílá své pořady na kabelové televizy v USA. Relace sleduje 2,5 milionu diváků prostřednictvím internetového vysílání na webových stránkách televize. Veškeré pořady jsou vysílány v anglickém jazyce. 

Hlavním posláním Czech-American TV je rozšířit povědomí o České republice, ukázat české regiony, zviditelnit destinace, a také mimo jiné přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu pravidelných pořadů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách. 

Celý program televize přispívá k vnímání České republiky a jejích regionů jako velmi zajímavé a bezpečné turistické destinace. 

O fungování organizace se stará více než 40 odborníků z Ameriky a zejména z Čech. Jsou mezi nimi programátoři, grafici, kameramani, překladatelé, marketéři a mnoho dalších. Díky spolupráci s vysokými školami se počet členů stále zvyšuje. Zapojeni jsou studenti ze Západočeské univerzity v Plzni a fakulty elektrotechnické při ČVUT. Stále se pracuje na nových projektech a vylepšení. Například na jaře bude pro chytré telefony ke stažení speciální aplikace Czech-American TV.

Mezi důležité partnery patří také krajské úřady, se kterými je televiźe ve skvělé kooperaci. To má za následek neustálé zlepšování a zkvalitňování vysílaných pořadů. Samy kraje, města a jiné příspěvkové organizace se podílejí na tvorbě vysílání například tím, že televizi poskytují kvalitní videomateriály o svém okolí. Mohou se tak zviditelnit u několika milionového počtu zahraničních turistů a vyzdvihnout se jako místo, které skutečně stojí za návštěvu. Na webových stránkách organizace www.catvusa.com naleznete další informace o projektu Czech-American TV.

 

Monika Pleskotová, tisková mluvčí Czech-American TV