BESKYDY CARD se změnila na BESKYDY VALAŠSKO CARD

BESKYDY CARD se změnila na BESKYDY VALAŠSKO CARD

Publikováno: St, 03.03.2021

Od roku 2014 rozvíjíme spolu s ubytovacími zařízeními a poskytovateli služeb v Beskydech marketingový produkt Beskydy Card.

Jeho smyslem je propagace co nejširšího spektra nabídky služeb, aby si mohl návštěvník vybrat takovou, která splní jeho očekávání a potřeby a bude jej motivovat k opakované návštěvě Beskyd.

Kartu může získat návštěvník u zapojených ubytovatelů zdarma – tím podněcujeme k využívání ubytování v Beskydech. A využít nabízené služby může zpravidla za zvýhodněných podmínek.

Čím vyšší je nabídka služeb, tím vyšší je zájem kartu využívat a tudíž navštěvovat Beskydy.

Abychom rozšířili nabídku služeb do maximální možné míry, dohodli jsme se s turistickou oblastí Valašsko (okres Vsetín) na partnerské spolupráci, které by měla přinést výrazné zvýšení právě zvýhodněné nabídky služeb, které mohou držitelé karty využívat.

Takže od r. 2021 produkt nese název BESKYDY VALAŠSKO CARD.

Do projektu se mohou stále zapojovat jak ubytovací kapacity, tak poskytovatelé služeb.

Získají tak masivní propagaci, zvýšení návštěvnosti a tím i vyšší tržby.

V roce 2020 se aktivně do projektu zapojilo 35 ubytovatelů a pro rok 2021 už jich je 48.

V roce 2020 se aktivně do projektu zapojilo 72 poskytovatelů služeb a pro rok 2021 už se jich zapojilo více jak 98.