Beskydské Vánoce

Beskydské Vánoce

Publikováno: Čt, 02.12.2021

V letošním roce se zrodila myšlenka, která chce jednak podpořit Beskydská města a obce, ale také návštěvníkům Beskyd ukázat její předvánoční a vánoční krásu.

Za tímto účelem vznikla na webu www.beskydyportal.cz stránka Beskydské Vánoce, kde nejen města a obce zapojené do Fondu cestovního ruchu mají možnost prezentovat své aktivity. Oslovili jsme proto starosty a informační centra Beskyd, aby tak návštěvníci získali ucelenou nabídku akcí ve svém okolí. Ať už se jedná o rozsvícení stromečku, adventní/farmářské trhy, prohlídky betlémů, komentované vánoční prohlídky či jiné adventní programy, které daná obec či město nabízí.

Jelikož se jedná o pilotní projekt, věříme, že se setká i přes tíživou a neustále se vyvíjející koronavirovou situací s pozitivním ohlasem a podporou a budeme na něj moci navázat i v budoucích letech.