Valašský vojvoda v příborském kostele

Valašský vojvoda v příborském kostele

Fotogalerie

Publikováno: Út, 15.11.2016

Na písňový a dramatický pořad Za nebeskou bránou II. Od svaté Máří do Tří králů se můžete vydat v neděli 20. 11. 2016 od 18.00 hod. do kostela sv. Valentina v Příboře.

Tento pořad je založen na interpretaci písní a hudby z lidového i artificiálního prostředí v přiléhavém hudební zpracování. Výběr se vztahuje k vybraným světcům druhé poloviny roku, to je od doby svátku sv. Maří Magdalény do Tří králů. Protože o mnohých světcích se zpívá souběžně v lidové i církevní oblasti, tato skutečnost se objeví i v pořadu, konkrétně u sv. Maří Magdalény a u sv. Tří králů. Jako reminiscence na školní divadla hraná studenty piaristické školy v Příboře bude předvedena píseň o umučení sv. Vavřince v dramatické podobě. Oblíbenou světici sv. Kateřinu připomene kramářská píseň dodnes zpívaná ve Štramberku, kde se každoročně uskutečňuje poutní mše svatá v kostelíku stojícím na kraji města, zasvěceném právě této mučednici. Provedení písně připomene kus pouťové atmosféry typické ještě pro počátek 20. století. Biblický příběh prarodičů lidstva svatých Adama a Evy bude možno zhlédnout v dramatizaci lidové písně Chodil Pánbu kolem ráje. V závěru pořadu přednesou zpívaný vinš Tři králi v obchůzkové písni.

Dynamické části pořadu vystřídají klidnější v interpretaci sólových písní k vybraným světcům. Průvodní slovo přinese o každém uváděném světci základní informace obohacené o pranostiky či jiné zajímavosti.
Lidové písně jsou vybrány hlavně ze sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Jana Nepomuka Poláška-Arnošta Kubeši, Františka Lýska, Cyrila Hykela a ze soukromých zápisů. Zdrojem písní z církevního prostředí je Svatoroční muzika od Adama Michny z Otradovic, Slavíček rajský Jana Jozeffa Božana a zlidovělá píseň o sv. Kateřině.

V programu účinkují:
SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic se svými sólisty
sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, které doprovodí členové Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína
členové divadelního souboru Pod věží ze Štramberka