Turistická oblast Beskydy-Valašsko v americkém televizním vysílání

Turistická oblast Beskydy-Valašsko v americkém televizním vysílání

Publikováno: St, 30.11.2016

O propagaci českých regionů a kulturního dědictví se už třináct let stará Czech-American TV. Jedná se o jediný televizní program na světě, který pravidelně vysílá videa v angličtině propagující cizí zemi – a to přímo Českou republiku.

V uplynulých dnech se do vysílání tohoto televizního kanálu dostala také prezentace turistické oblasti Beskydy-Valašsko, konkrétně měst Frýdku-Místku, Nového Jičína a zimních Beskyd. Na záznam se můžete podívat zde:

http://www.catvusa.com/broadcast/moravian_silesian_region_ostrava_opava_frydek_mistek_novy_jicin/

http://www.catvusa.com/broadcast/moravian_silesian_region_opava_novy_jicin_beskydy/Více informací o Czech-American TV:

 V USA televizní vysílání sleduje přes dva a půl milionu domácností v šedesáti městech a desítky tisíc diváků prostřednictvím internetu na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci.  Czech-American TV byla před třinácti lety průkopníkem v internetovém vysílání. Na webu www.catvusa.com  od konce loňského roku mohou uživatelé internetu sledovat vysílání i na tabletech a mobilních telefonech, a to díky spolupráci s českými vysokoškolskými studenty technických oborů a profesionálních webmasterů.
Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její kultuře. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách. Nabízí také kurzy českého jazyka, řadu reportáží mapujících český folklor nebo vaření pokrmů typických pro Česko. To vše přispívá ke zviditelňování českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací. Přímo s televizí spolupracují  zejména krajské úřady, které využívají jedinečné možnosti propagace jejich regionu v zahraničí.

Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John Honner, který se před třinácti lety rozhodl zviditelnit Českou republiku v zámoří.  Současný tým, který vysílání pomáhá utvářet, je složený z více než čtyřiceti mediálních profesionálů v USA. Do projektu se také zapojují studenti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické při ČVUT, Masarykovy univerzity v Brně a Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně.