Parki linowe

Tarzania - park linowy

Partner Beskydy Card

Atrakcje i przeszkody linowe są rozwieszone na drzewach na wysokości 4 - 12 m nad ziemią. Tarzania jest dostępna dla wszystkich gości, dzieci i dorosłych, indywidualnie i w zorganizowanych grupach oraz dla klubów sportowych, kółek zainteresowań, organizacji zajmujących się ratownictwem, itp