Za poznáním Kopřivnice

Za poznáním Kopřivnice

TYP: pěší výlet

středně náročný

 16,8 km

 661 m

 661 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Kopřivnice žel. stanice (0 km) – (A) celá trasa vede po NS Lašská - Kopřivnice - začínáme směr koupaliště – (B) odbočka vlevo – (C) Bezručova vyhlídka – (D) zřícenina hradu Šostýn – (E) pokračujeme od zříceniny vpravo – (F) Raškův kámen – (G) zkratka na "Pod Červeným kamenem" - vpravo – (H) Štramberk žst. – (I) Botanická zahrada – (J) Váňův kámen – (K) Muzeum Fojtství – (L) Lašské muzeum – CÍLOVÝ BOD: Kopřivnice žel. stanice (16,8 km)

 

Trasa Lašské naučné stezky (LNS). Od vlakového nádraží se vydáte po značce ke koupališti, můžete ale vyjít přímo z parkoviště u koupaliště. Dále pokračujte k Bezručově vyhlídce. Od ní po trase až k rozcestí Pod Pískovnou.

Zde odbočte doprava ke zřícenině hradu Šostýn – 400 m ke zřícenině a pak zpět na rozcestí, dále kolem Raškova kamene (vyhlídka) až na Janíkovo sedlo. Máte za sebou přibližně 4,5 km.

Trasu zde můžete ukončit a vrátit se zpět asfaltovou cestou na koupaliště (cca 1 km). Budete-li chtít pokračovat, máte dvě možnosti. A to po značce LNS přes vrchol Červeného kamene, nebo zkratkou po lesní cestě (délka 650 m) mimo vrchol k turistickému rozcestníku „Pod Červeným kamenem“, kde se opět napojíte na značenou trasu.

Ta dále pokračuje až na železniční stanici ve Štramberku. S orientací vám pomohou turistické rozcestníky. U nádraží máte za sebou asi 11 km (pokud jste nevyužili zkratku). Zde můžete trasu ukončit, nebo se vydat vlakem k výchozímu bodu. Můžete jít také pěšky zkratkou městem ke Starému hřbitovu (bez značení, dle orientačního sytému).

Rozhodnete-li se pokračovat po trase, vydejte se po značce LNS k Botanické zahradě (odbočka na štramberskou větev LNS) a dále přes přírodní památku Kamenárka k rozhledně na Bíle hoře. (U turistického rozcestníku je odbočka na štramberskou větev LNS.)

Z Bílé hory trasa vede kolem přírodní památky Váňův kámen a Muzea Fojtství ke Starému hřbitovu. (Pokud jste si trasu zkrátili mimo Bílou horu, zde se opět napojíte na značenou trasu.) Od Starého hřbitova pokračujte dále po značce kolem říčky Kopřivničky až ke kostelu sv. Bartoloměje (Masarykovo náměstí) a dále do sadu Dr. E. Beneše, kde se nachází Lašské muzeum a vedle něj výchozí bod.

Kdo vyrazil na trasu od koupaliště, musí ještě pokračovat až k němu. Občerstvit se lze pouze v částech trasy, které procházejí zástavbou.