Z Úspolky na Slavíč

Z Úspolky na Slavíč

TYP: cyklistický výlet

středně náročný

 20,9 km

 482 m

 482 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Parkoviště Morávka - Úspolka (0 km) – (A) vydáme se po cyklotrase 6113 a NS Prameny Morávky směr Bebek – (B) kulturní památka Seník – (C) pokračujeme pouze po NS Prameny Morávky směr Bebek – (D) odbočka vlevo - napojení na modrou – (E) Okrouhlice - napojení na červenou – (F) po červené Cyrilometodějské stezce dojedeme až na Slavíč – (G) Kotařova chata Slavíč - vrátíme se kousek zpět – (H) odbočka vpravo – (I) držíme se vpravo - napojení na NS Wolfram - Morávka – CÍLOVÝ BOD: Parkoviště Morávka - Úspolka (20,9 km)

Trasu začínáme na Úspolce (515 m n. m.), v údolí řeky Morávky nad přehradou. Vydáme se zpevněnou cestou po cyklotrase a NS Prameny Morávky přes kulturní památku Seník, rozcestník Morávka - U Bebků, vrchol Okrouhlice (817 m n. m.), rozcestí Kozí Hřbet – Václavičky (820 m n. m.). Odtud pojedeme stále po červené lesní hřebenovou cestou přes Lačnov (přístřešek, 13,4 km, 830 m n. m.) až na chatu Slavíč (15,4 km, 905 m n. m.). Zde se můžeme občerstvit.

Vrátíme se kousek zpět po červené značce a následujeme ji dolů i od rozcestí Pod Slavíčem (15,9 km, 872 m n. m.), projdeme přes osadu Nytrová (18,1 km, 660 m n. m.), rozcestí Úspolka – Horák (19,2 km, 590 m n. m.) a Úspolka – Hrachové (20,3 km, 560 m n. m.) až na Úspolku, výchozí místo naší trasy.

středně náročný

 20,9 km

 482 m

 482 m

červená turistická značka modrá turistická značka značka naučné stezky Cyklotrasa (dopravní značka)

pěšina, lesní pěšina, lesní cesta, zpevněná cesta, stezka pro pěší a cyklisty

Časová náročnost: cca 2 hodiny