Za Zbojníkem přes Bobek

Za Zbojníkem přes Bobek

TYP: pěší výlet, cyklistický výlet, výlet s malými dětmi

mírně náročný

 16,2 km

 370 m

 683 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Bílá, Bumbálka státní hranice, aut. zastávka (0 km) – (A) Rozcestí Hluchanka – (B) Bobek – (C) Odbočka k horní stanici lanovky Zbojník; vyhlídkový bod – (D) Vyhlídkový bod - horní stanice lanovky Zbojník – (E) Dětské hříště – CÍLOVÝ BOD: Bílá, aut.zastávka (16,2 km)
mírně náročný

 16,2 km

 370 m

 683 m

červená turistická značka modrá turistická značka Odbočka k vrcholu či vyhlídce - žlutá

lesní pěšina, lesní cesta

Cca 4 - 5 hod.

Převážně lesní cesta a pěšina.

Zde si můžete stáhnout mapu s trasou do svého mobilu a vyrazit!

Výlet lze zkrátit na rozcestí Hluchanka, kde můžete odbočit vlevo a po modré TZ pkračovat přímo do cíle - obec Bílá, centrum.