Bílá - Bumbálka

Bílá - Bumbálka

TYP: cyklistický výlet

velmi náročný

 20,6 km

 482 m

 482 m

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Dětský lanový park Bílá (0 km) – (A) kavárna Domovjanka – (B) Lovecký zámeček – (C) Bílanská obůrka – (D) pramen Smradlavy – (E) NPR Salajka – (F) rozhledna Čarták – (G) občerstvení Masarykova chata – (H) chata Kmínek – CÍLOVÝ BOD: Dětský lanový park Bílá (20,6 km)

Start od Dětského letního a lanového parku Bílá (zde možnost dobití elektrokol) směrem ke Kavárně Domovjanka, za kterou začíná nájezd na cyklostezku. Po ní pokračuji podél říčky Bílá Ostravice až k rozcestníku, který se kříží s asfaltovou cestou. Cyklostezka projíždí Bílanskou promenádou, kde prosím dbejte zvýšené opatrnosti na pěší turisty a maminky s kočárky. Na rozcestníku odbočuji doleva po asfaltové cestě směrem k místnímu Zámečku (pozor na této cestě je souběžný provoz pro cyklisty i motoristy). Postupně míjím Bílanskou Obůrku (po levé straně ve směru jízdy), za Bílanskou obůrkou začíná cesta velmi mírně stoupat. Po asfaltové cestě pokračuji cca 2,5 km, kde po levé straně míjím Pramen Smradlavá, který je vhodným místem na zastávku pro děti. Asfaltová cesta nás zavede až rozcestníku Pod Klínem, kde se odbočuje doprava. Cesta pokračuje cca 2,4 km a postupně začíná mírně stoupat až k rozcestníku Salajka, kde je pár osamělých domů. Odtud cesta pokračuje po cyklostezce č.6176 až na hraniční přechod se Slovenskem na Bumbálku. Cesta je nejprve panelová a mírně stoupá, postupně přechází na šotolinovou až lesní. Tato cyklostezka prochází Národní přírodní rezervací Salajka, která je charakteristická původními jedlobukovými hustými lesy. Místy narazíte na kratší a strmější stoupání, kde je potřeba malým dětem pomoci v jízdě. Posledních 100 metrů před nájezdem k rozcestníku Bumbálka je velmi strmá cesta nahoru. Na Bumbálce je možnost občerstvení, popř. možnost prodloužení si trasy o výjezd na nedalekou rozhlednu Čarták, odkud je krásný výhled na vsetínské Beskydy. Cesta dále pokračuje směrem po hřebeni až k nově zrekonstruované Masarykově chatě, která je vhodná pro občerstvení v polovině celé trasy. Trasa dále pokračuje po jednom z hlavních hřebenů Beskyd až horské chatě Kmínek. Po celou dobu jízdy míjíte typické hraniční kameny. S chaty Kmínek cesta pokračuje do Kelčovského sedla a odtud se postupně se svažuje až k vesnici Kavalčanky (osadu Kavalčanky vidíme po pravé straně) a z vesnice Kavalčanky následuje dlouhý táhlý sjezd až do údolí říčky Smradlavá). Na rozcestníku Údolí Smradlavá cesta zabočuje doprava a po asfaltu vede zpět až k Bílanské promenádě, po které se vrátí do výchozího bodu k Letnímu dětskému a lanovému centru Bílá.

Pro rodiny s menšími dětmi je možno ulehčit si trasu použitím cyklobusu, který veze cyklisty až na Bumbálku a odtud je možno pokračovat na kole, dle popsané trasy.

Zajímavá místa na trase:

Lovecký zámeček

Postavil ho v roce 1906 olomoucký arcibiskup jako odpočinkové místo s možností loveckých výprav do okolních rozlehlých lesů.  Vedle zámečku je postavena konírna, která byla příslušenstvím této stavby a dodnes slouží svému účelu. Zde je možno vidět několik plastik hlav koní. Od roku 2008 je vedle zámečku stavba dřevěné kapličky sv. Huberta, kterou u příležitostí Hubertské mše vysvětil biskup Lobkowicz. Od r. 2010 je zámeček Národní kulturní památkou.

Pramen Smradlavá

Pramen včetně okolí je hezky upravený, vede k němu dřevěný mostek přes potok, kousek od něj stojí přístřešek a lavičky. Skoro se nechce věřit, že voda je navzdory bílému povlaku korýtka a fialové barvě bakterí Chromatium pitná, natož že má díky svému chemickému složení léčivé účinky při žaludečních potížích, bolestech kloubů a nemocích kůže. Nikdy nezamrzá.

Bílanská Obůrka

Obůrka s divokou zvěří je umístěna v lese za loveckým zámečkem, je rozdělena na šest samostatných ohrad. V ohradách je umístěna zvěř jelení, srnčí, dančí, mufloní a divočáci. Každý druh zvěře má své krmné zařízení se zásobníkem. V místě jednotlivých druhů zvěře jsou umístěny informační tabule, kde se dozvíte vše potřebné.

Národní přírodní rezervace Salajka

NPR Salajka představuje zachovalý karpatský jedlobukový „prales“ na severním svahu hraničního hřebene Moravskoslezských Beskyd. Jeden z nejzachovalejších a nejznámějších jedlobukových původních karpatských přirozených lesů v Beskydech s mimořádně silnými jedlemi, přes 70 let bez úmyslných těžebních zásahů. Salajka je jednou z našich nejvýznamnějších mykologických lokalit pralesovitého charakteru. V rezervaci bylo zaznamenáno při podrobných mykologických průzkumech na 274 druhů makromycet.

Rozhledna Čarták

40 m vysoká rozhledna poblíž hraničního přechodu Bumbálka na vrcholu Čarták (952 m n.m.) nabízí výhled na hřebeny Beskyd, Javorníků a slovenských hor.

velmi náročný

 20,6 km

 482 m

 482 m

značka se symbolem kola Cyklotrasa (dopravní značka)

Doba jízdy: 3,5 hod Dospělí / cca 5 hod Rodina s dětmi

Povrch trasy: 70%  asfalt / 20% šotolinová cesta / 10 % lesní cesta

Vhodné pro rodiny s dětmi / vhodné pro sportovně zdatné děti / vhodné pro elektrokola

Zde si můžeš trasu prohlédnout v mapy.cz ve svém telefonu pomocí fotoaparátu.

Tak si také trasu můžeš do telefonu uložit a použít ji později pro navigaci!

https://mapy.cz/s/mosolazede

 

Možnosti občerstvení:

  • Masarykova chata
  • Chata Kmínek

Půjčovna a cyklo servis:

  • Půjčovna kol Bílá

Autobusové spojení:

BUS Ostravice – Bílá, Bumbálka