Dřevěné Pustevny

Trojanovice – Pustevny

30. - 31. 5. 2020

Opět bude jeden víkend na Pustevnách věnován umění a dřevu.

Špičkoví řezbáři nejen z ČR vám budou hned několik dnů předvádět své umění.

Divácky zajímavý je také speed-carving (řezání na čas – 1 hodina), během kterého vybraní sochaři vytvoří své dílo, které si posléze diváci mohli vydražit (začíná se na 1 Kč).  

O víkendu program obohatí vždy i zábavný tematický program pro děti i dospělé, ale i jarmark s lokálními výrobky a dobrotami.

 

UPOZORNĚNÍ: AKCE v roce 2020 ODLOŽENA VZHLEDEM K OPATŘENÍ VLÁDY. Náhradní termín prozatím neznáme.

 

Akce zdarma

www.pustevny.cz