Prohlášení o přístupnosti

Webový turistický portál beskydyportal.cz je vytvořen s ohledem na přístupnost tak, aby splňoval zásady přístupnosti podle zákona č. 81/2006 Sb.

Používaní nestandardních formátů dat

Na webovém turistickém portále beskydyportal.cz jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

Otevírání odkazů do nového okna

Odkazy na zařízení, objekty, články nebo jiné informace odkazující na externí webové prezentace jsou zpravidla otevírány do nového okna.