Podmínky

1. Úvod
Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi zájemci o pobyt (dále jen zákazník), provozovatelem Rezervačního systému (provozovatel RS) v rámci www.beskydyportal.cz a provozovatelem ubytovacího zařízení (ubytovatel) a řídí se Občanským a Obchodním zákoníkem. Provozovatel RS nenese žádnou zodpovědnost za obsah, rozsah, cenu a podmínky smluvního vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem.

2. Cena služeb
Cena pronájmu, ubytování, stravování a případných dalších služeb uvedena na internetových stránkách www.beskydyportal.cz je orientační. Pro zákazníka je závazný rozsah sjednaných služeb a cena, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace (voucheru), který obdrží od ubytovatele na základě vyplnění a odeslání formuláře „objednávka ubytování“ z www.beskydyportal.cz. Ostatní údaje mají pouze informativní charakter.

3. Změna podmínek nebo zrušení pobytu ze strany ubytovatele
Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu nebo pobyt zcela zrušit podle podmínek smluvního vztahu sjednaných mezi zákazníkem a ubytovatelem.

4. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace
Zákazník je oprávněn odstoupit od rezervace pobytu kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i elektronická forma). Zrušení musí zákazník doručit ubytovateli, protože s ním má sjednán smluvní vztah. Zákazník je povinen zaplatit stornopoplatky stanovené ubytovatelem. Rozhodné datum pro stanovení výše odstupného nastává dnem přijetí písemného oznámení o odstoupení zákazníka ubytovatelem.

5. Reklamace
Zákazník je povinen řešit reklamaci na kvalitu poskytovaných služeb již v průběhu pobytu a také uplatnit případné náhrady. V případě, že reklamace nebude podána na místě k rukám ubytovatele, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým mohl včasným podáním zabránit.

6. Platnost
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" vstupují v platnost dne 20.12. 2020 a účinnosti nabývají odesláním elektronické rezervace z internetových stránek.