MPZ Brušperk

MPZ Brušperk

Město Brušperk leží uprostřed území mezi městy Ostravou, Frýdkem–Místkem, Kopřivnicí a Bílovcem, v oblasti zvané Lašsko. Rozkládá se po obou březích Ondřejnice.

Historickou část města na pravém břehu tvoří městská památková zóna, jejíž základní částí je náměstí s barokními sochami sv. Trojice a sv. Jana Nepomuckého, měšťanskými domy, mezi nimiž vynikají domy č. p. 9, 13, 14 ve spodní řadě domů, kde se zachovalo podloubí.

Drobné obchůdky v přízemích domů znovu v 90 letech ožily a jsou jeho ozdobou. Světlými barvami září i domy na jeho horní straně. Od roku 1919 nese náměstí jméno J. Á. Komenského. Město má řadu historických památek. Kamenné kříže, sochy, měšťanské domy, kaple, větrný mlýn, chráněné stromy. Největší památkou je kostel sv. Jiří se dvěma bočními kaplemi a věží vysokou 43 m. Areál kostela je obehnán zdí s kapličkami křížové cesty. 

http://www.infobrusperk.cz/pamatky-a-zajimavosti-brusperku/