Generál Laudon

Generál Laudon

Obec: Nový Jičín

LAUDON (Loudon) Ernst Gideon von (* 1716 nebo 1717 Tootzen, dnes Tootsi, Estonsko, + 14. 7. 1790 Nový Jičín) - rakouský vojevůdce

Jeden z nejschopnějších rakouských vojevůdců pocházel z chudé šlechtické rodiny skotského původu, odedávna usazené v Livonsku. Zprvu působil v ruských službách, ale z nesouhlasu s poměry v ruské armádě z nich vystoupil. Ucházel se o vstup do služeb pruských, byl však odmítnut. Od roku 1742 působil v rakouské armádě, ale ani tam to neměl lehké.

Postup mu přinesla teprve sedmiletá válka (1756-63). Poprvé se proslavil jako velitel malého oddílu, jenž u Domašova odvážně přepadl transport vezoucí zásoby pruskému králi obléhajícímu Olomouc. Účastnil se mnoha bitev (Kolín, Hochkirch, Kunnersdorf, Landshut, Lehnice), dobyl Kladsko a Svídnici. Měl však neustálé konflikty se svými těžkopádnými nadřízenými, neboť prosazoval ofenzívní strategii.

I když byl po skončení války jmenován polním zbrojmistrem, odešel na čas do ústraní. Již v roce 1759 se usadil v Čechách. Znovu se proslavil ve válce proti Turkům v letech 1788 až 1789, kdy se mu podařilo dobýt Bělehrad. Byl jmenován generalissimem a vrchním velitelem rakouského vojska.

U vojska patřil k nejpopulárnějším velitelům. Jednak díky tomu, že jeho kariéra byla dílem jeho vlastních schopností, jednak pro skutečnost, že nikdy nebyl oblíben u dvorských kruhů.

Místa spojena s generálem Laudonem:

Měšťanský dům čp. 45 - V tomto domě zemřel v roce 1790 slavný generál Gideon Ernst LAUDON. V roce 1800 tato místa navštívil další slavný generál Suvorov. Generálu Laudonovi byla na domě k 200. výročí úmrtí odhalena busta a pamětní deska.