Filiální kostel sv. Antonína Paduánského

Filiální kostel sv. Antonína Paduánského

Dřevěný kostel na vrcholu Prašivé (704 m n. m.),  v sousedství později postavené turistické chaty (r. 1921), je typickým příkladem lidového stavitelství beskydského regionu. Kostel sv. Antonína Paduánského pochází z r. 1640.

Původně byl kostelík jednoduchý, sakristie přistavěna 1799. V 19. století pořízena věž se zvonem, nový oltář s obrazem sv. Antonína a varhany. Poté stal se poutním kostelem nejen pro Slezsko, ale i Moravu a Slovensko. V letech 1939-1945 se už nacházel za hranicemi tzv. Protektorátu a českým poutníkům tak byl přístup znemožněn. (Krátce v roce 1938-39 byl kostel na Prašivé v polském záboru). V průběhu staleté existence byl kostel (původně bez kruchty a sakristie) dostavován. Jeho konstrukce je z mohutných trámů, loď téměř čtvercového půdorysu, presbytář trojboký, okna pětiboká s okenicemi. Nad vchodem je malá věž, která je stejně jako stěny kostela pokryta šindelem. Interiér je jednoduchý; stropy ploché, triumfální oblouk polygonální. Hlavní oltář s obrazem sv. Antonína od malíře Vankeho z Těšína. Součástí výzdoby kostela je i obraz P. Marie Pomocnice. V r. 1990 oslavil kostel na Prašivé 350. výročí svého vzniku.