Albín Polášek

Albín Polášek

Obec: Frenštát p. R.

Mladý Albín Polášek vystřídal několik učňovských dílen, učil se čalouníkem, tkalcem a sedlářem. V roce 1901 emigroval do USA . Prací v továrně na výrobu oltářů si ušetřil na studia sochařství na Pensylvánské akademii krásných umění ve Filadelfii. Díky svému talentu získal tříleté stipendium na Americké akademii v Římě.

V roce 1916 byl jmenován vedoucím sochařského oddělení Art Institutu v Chicagu. Do své vlasti se vrátil ve 30. letech minulého století. V roce 1949 se trvale přemístil na Floridu. O rok později jej postihla mozková mrtvice a až do smrti byl ochrnut na polovinu těla. Nyní je ve floridském ateliéru umístěna Poláškova galerie sponzorovaná sochařovým fondem. Poláškovo dílo je ovlivněno klasicismem, má však sklon i k realismu a symbolismu. Jeho socha "Radegasta" na Pustevnách se stala, společně se sousoším "Cyrila a Metoděje" a sochou "Ondráše" na Lysé hoře, symbolem Beskyd. Díla byla financována českými rodáky žijícími v Americe.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm je umístěno sousoší "Pravěký zápas" a socha nazvaná "Strůjce svého osudu". V kostele sv. Jana Křtitele pak "Křížová cesta" a plastika "Utrpení". Polášek byl autorem nacisty zničeného pomníku presidenta Wilsona umístěného před hlavním nádražím v Praze. Známá je také socha T. G. Masaryka v americkém Chicagu.

Místa spojená s Albínem Poláškem:

Sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti - Frenštátský rodák věnoval toto sousoší Matici Radhošťské v roce 1930, které nyní stojí před kaplí na hřebenu hory Radhošť.

Socha pohanského boha Slovanů Radegast - Socha se tala neodmyslitelnou součástí radhošťského masívu a můžete ji shlédnout na turistické trase z Pusteven na Radhošť. Zde je umístěna kopie sochy, originál si můžete prohlédnout ve vestibulu frenštátské radnice.