Vyhlášení výsledků ankety „Kraj mého srdce 2012“

Publikováno: Po, 11.02.2013

Prvního ročníku ankety se zúčastnilo 4 697 hlasujících z celé republiky, kteří on-line přidělovali svůj hlas jednotlivým krajům v sedmi kategoriích. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni v doprovodném programu zahajovacího dne veletrhu Holiday World v Praze. Ve třech kategoriích zvítězil Jihočeský kraj, dvě vítězství si odnesl Liberecký kraj, další dvě prvenství patří Jihomoravskému kraji a Praze.

Oba organizátoři ankety vyšli ze znalosti českého trhu cestovního ruchu i ze vzájemné dlouhodobé spolupráce. KAM po Česku je tradičním mediálním partnerem veletrhu cestovního ruchu Holiday World,pořádaného Inchebou Praha. Cílem ankety „Kraj mého srdce 2012" bylo podpořit domácí cestovní ruch, získat názor široké veřejnosti a zjistit současnou oblibu jednotlivých částí republiky u respondentů. Dlouhodobým cílem ankety je posilovat vědomou vazbu hlasujících na konkrétní kraje a důvody jejichatraktivnosti.

Účastníci ankety hlasovali na internetu pro své nejoblíbenější kraje v sedmi kategoriích volnočasových aktivit. Anketa byla ukončena 31. ledna 2013 ve 24.00 hodin. Nejpočetnější účast z celkových 4 697 účastníků ankety zaznamenal Středočeský kraj (574 hlasujících). Hlasovalo také několik Slováků ze Žilinského samosprávného kraja i několik Poláků. Nejmladšímu hlasujícímu bylo pouhých 11 let,nejstaršímu pak 82 let. Absolutně nejlepšího výsledku (3 472 hlasů) i největšího odstupu od druhého kraje v pořadí dosáhl Jihomoravský kraj v kategorii „Folklor a tradice". Nejtěsnější vítězství se zrodilo v kategorii „Cykloturistika", kde první místo získal Jihočeský kraj o pouhých 28 hlasů před Jihomoravským krajem.

Výsledky ankety (podle kategorií a pořadí)

ZIMNÍ DOVOLENÁ
1 Liberecký 2 Královéhradecký 3 Moravskoslezský

LETNÍ DOVOLENÁ
1 Jihočeský 2 Jihomoravský 3 Vysočina

PAMÁTKY/HISTORICKÁ MÍSTA
1 Praha 2 Jihočeský 3 Středočeský

PĚŠÍ TURISTIKA
1 Jihočeský 2 Jihomoravský 3 Vysočina

ADRENALIN
1 Liberecký 2 Královéhradecký 3 Praha

FOLKLOR A TRADICE
1 Jihomoravský 2 Jihočeský 3 Zlínský

CYKLOTURISTIKA
1 Jihočeský 2 Jihomoravský 3 Středočeský

Slavnostní vyhlášení vítězů sedmi vypsaných kategorií bylo součástí doprovodného programu 22.mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Zástupci obou pořadatelských organizací předali představitelům vítězných krajů diplomy a ceny. Zvláštní cena Incheby Praha s.r.o. byla určena pro kraj s nejlepším dosaženým výsledkem napříč anketními kategoriemi; získal ji Jihočeský kraj za vítězství dosažené ve třech hodnocených kategoriích.

Zdroj: Aleš Krejčí, Kam po Česku