Valná hromada Fondu cestovního ruchu TO Beskydy uvolnila prostředky na aktivity pro rok 2022

Valná hromada Fondu cestovního ruchu TO Beskydy uvolnila prostředky na aktivity pro rok 2022

Publikováno: St, 26.01.2022

Dne 12. 1. 2022 svolala Správa Fondu cestovního ruchu TO Beskydy Valnou hromadu (dále jen VHF), jejíž cílem bylo posoudit aktivity destinační společnosti k financování a rozhodnout o jejich zařazení do akčního plánu na rok 2022.

Do Fondu se rozhodly od roku 2022 přispívat nově obce a města: Hodslavice, Morávka, Bílá a Frýdlant nad Ostravicí v zastoupení Kulturním centrem města Frýdlant nad Ostravicí. Nyní má Fond 15 členů.

Zástupci nových členů představili v krátkosti své obce a města, připravované záměry v rozvoji cestovního ruchu na nové období a vyslovili očekávání od členství ve Fondu.

Ředitelka společnosti Monika Konvičná informovala o aktualitách v systému řízení rozvoje CR v MSK, představila projektový zásobník na rok 2022/2023, členům přiblížila podrobnosti projektových záměrů a částku k dofinancování. Ta byla ve výši 915 000,- Kč jednohlasně členy schválena.

Valná hromada FCR se uskutečnila v nových prostorách Muzea nákladních automobilů Tatra Kopřivnice. Předseda VHF Ing. Miroslav Kopečný (starosta města Kopřivnice) představil v krátkosti výstavbu nového muzea a pozval všechny na prohlídku areálu a Slovenské Strely, jejíž expozice sídlí   v těsné blízkosti muzea.